Essays about: "vävnadscystor"

Found 5 essays containing the word vävnadscystor.

 1. 1. Toxoplasma gondii som orsak till beteendeförändringar hos människa

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ylva Persson Leijer; [2014]
  Keywords : toxoplasma gondii; beteendeförändringar; människa; självskadebeteende; schizofreni; självmord; reaktionsförmåga; behavioural changes; human; self-directed violence; schizophrenia; suicide; reaction time;

  Abstract : Toxoplasma gondii är en obligat intracellulär parasit med kattdjur som huvudvärd och de flesta varmblodiga djur, inklusive människa, som mellanvärd. I mellanvärden bildas vävnadscystor, främst i nerv- och muskelceller, innehållande långsamt delande bradyzoiter. READ MORE

 2. 2. Utveckling av vaccin mot kongenital toxoplasmos hos får

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma Freijs; [2013]
  Keywords : toxoplasma gondii; får; vaccin; kongenital infektion; kastning; immunologiskt svar;

  Abstract : Toxoplasma gondii är en parasit som kan infektera alla varmblodiga djur, men orsakar sällan komplikationer om den inte infekterar en dräktig eller immunosupprimerad individ. Den är ett stort problem för fårnäringen i och med de aborter, dödfödslar och neonatala dödsfall den orsakar. READ MORE

 3. 3. Immunologiska mekanismer involverade i patogenesen vid bovin neosporos

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mikael Palmfjord; [2011]
  Keywords : Neospora caninum; Patogenes; Immunologi; Nötkreatur; Dräktighet; Abort;

  Abstract : Den intracellulära protozoon Neospora caninum är en viktig orsak världen över till abort hos nötkreatur. De exakta bakomliggande mekanismerna till abort är omdiskuterade och sambanden verkar vara komplexa. Immunförsvar hos såväl moder som foster har en roll i patogenesen. READ MORE

 4. 4. Nötkött som smittkälla vid human toxoplasmos

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karolina Karlsson; [2011]
  Keywords : Toxoplasma gondii; toxoplasmos; nötkött; vävnadscystor; prevalens; serologi;

  Abstract : Toxoplasma gondii är en encellig parasit som kan orsaka livshotande sjukdom vid infektion av immunsupprimerade personer och skada fostret vid infektion av gravida kvinnor. Parasiten infekterar även livsmedelsproducerande djur som t ex nötkreatur och kan då ge upphov till infektiösa vävnadscystor som förekommer i bl a skelettmuskulatur. READ MORE

 5. 5. Smittvägar för Toxoplasma gondii hos får

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lina Sjödén; [2010]
  Keywords : Toxoplasmos; Toxoplasma gondii; ovin; får; smitta; smittvägar;

  Abstract : Toxoplasma gondii infekterar sina värdar i huvudsak via tre smittvägar: intag av oocystor från kattfaeces, intag av kött innehållande vävnadscystor eller transplacentalt till det ofödda fostret. Hos får har parasiten även visats kunna smitta vid sexuell kontakt, även om detta är en mycket ovanlig smittväg då baggarnas sperma är infektiös under en mycket kort tidsperiod efter infektionens inledande. READ MORE