Essays about: "växthus"

Showing result 1 - 5 of 66 essays containing the word växthus.

 1. 1. Hybrid Renewable Energy System for Controlled Environment Agriculture

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Victor Garcia Tapia; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : With the expected impact of climate change and the projected population growth, the availability of sweet water and arable land will become increasingly scarce and the production from traditional agriculture processes will become insufficient to sustain the population. Controlled environmental agriculture (CEA) greenhouses represent a possible approach to deal with the challenges in the agricultural sector. READ MORE

 2. 2. Opportunities in rooftop greenhouses in Stockholm : a study of the potential of commercial rooftop greenhouse urban agriculture in Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Felicia Sen; [2018]
  Keywords : alternative food networks; business model; business strategy; commercial urban rooftop agriculture; rooftop greenhouses; short food supply chain; sustainability;

  Abstract : Due to climate change, our resource depleation, population growth and further, our reliance on the world’s food production creates vulnerabilities and we need to find alternative agriculture methods. Commercial rooftop greenhouses are developing all around the world and to Stockholm this create an opportunity to produce food all year. READ MORE

 3. 3. Växthus på Vaksala Eke

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Karin Berg; Erik Brené; Lukas Dahlström; Victor Lanner; Emanuel Larsson; Raffaello Ljungqvist Baldesi; Safwat Majid; Jonas Söderberg; [2018]
  Keywords : självförsörjande; växthus; café; värmeförsörjning; värmeflöde; elförsörjning;

  Abstract : This project has been carried out on the behalf of IHUS and the aim was to find a solution to a greenhouse with an associated café on Vaksala Eke just north of Uppsala. This complex is intended to be self-sufficient on heat, electric power and crops. READ MORE

 4. 4. Bekämpning av potatisbladmögel i ekologisk produktion

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Sigrid Johansson; [2018]
  Keywords : potatismögel; phytophthora infestans; bekämpning; ekologisk produktion;

  Abstract : Potatisbladmögel orsakas av den aggressiva oomyceten Phytophthora infestans, som om den får fäste i ett fält snabbt kan förstöra grödan och orsaka stora ekonomiska konsekvenser för lantbrukaren. Då patogenen är aggressiv behövs strategier för att bekämpa den och i den ekologiska potatisodlingen i Sverige finns inga effektiva bekämpningsmedel, utan lantbrukare har endast odlingstekniska åtgärder att tillgå. READ MORE

 5. 5. Effekt av pluggstorlek, plantålder och planteringsdjup på kvalitativ och kvantitativ skörd av två olika sorters sötpotatis Ipomoea batatas (L.) Lam., under svenska odlingsförhållanden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emanuel Elgerud; [2017]
  Keywords : bäddodling; växthusproduktion; stickling; pluggplanta; näringsinnehåll; fältetablering; kulturtid; rotutveckling;

  Abstract : Sötpotatis härstammar från Sydamerika och är en stor jordbruksgröda internationellt sett, och populariteten ökar, inte minst i Sverige. En anledning till det är att sötpotatisen är nyttig och innehåller många bioaktiva ämnen. I Sverige säljs sötpotatisar som odlats i Spanien, Portugal och U.S. READ MORE