Essays about: "växtmaterial"

Showing result 1 - 5 of 149 essays containing the word växtmaterial.

 1. 1. Gräsmattan – brukande och berikande : en utveckling av Rålambshovsparkens bruksgräsmattor för att gynna biologisk mångfald och skapa fler upplevelsevärden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nina Sjölin; [2023]
  Keywords : gräsmatta; bruksgräsmatta; biologisk mångfald; stadspark;

  Abstract : Ungefär hälften av de gröna miljöerna i Sveriges städer utgörs av gräsmatta. Gräsmattans stora utbredning utgör ett hot mot biologisk mångfald och dessutom bidrar dess intensiva skötselbehov till en negativ klimatpåverkan. READ MORE

 2. 2. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Sofia Dahlgren; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Abstract : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). READ MORE

 3. 3. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Rundlöf; [2022]
  Keywords : Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Abstract : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. READ MORE

 4. 4. Vilka kriterier är viktiga för växtval i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jennie Sjölund Söderlind; [2022]
  Keywords : Artdiversitet; vedartade växter; zon 5; zon 6;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kriterier som är viktiga för vegetation på skolgårdar i norra Sverige och ta reda på hur stor artdiversiteten är. På skolgårdar råder ofta ett tuffare klimat som slitage och markkompaktering samtidigt som man måste undvika allergena arter samt arter med tornar och taggar. READ MORE

 5. 5. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Thomasine Eriksson; [2022]
  Keywords : trädgårdsmästarbostad; trädgårdshistoria; Tosterups slott; Tosterup; trädgårdsmästare;

  Abstract : Den här rapporten undersöker trädgårdmästarbostadens trädgård tillhörande Tosterup slott. Tosterup slott ligger i Tomelilla kommun, Skåne. Slottet och slottsparken har en lång och väl dokumenterad historia. Släkten Ehrensvärd har ägt slottet och dess ägor i flera generationer. READ MORE