Essays about: "växtskydd"

Showing result 1 - 5 of 53 essays containing the word växtskydd.

 1. 1. Hur mår hästkastanjen egentligen? : utbredning och hantering av skadegörare på Aesculus hippocastanum i svenska städer

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Carolin Lundgren; Linnea Svensson; [2022]
  Keywords : kastanjemal; hästkastanjsköldlus; kastanjebladbränna; kastanjeblödarsjuka; Phytophthora; diversitet; växtskydd; urban miljö; stadsträd;

  Abstract : Hästkastanjen, Aesculus hippocastanum, har genom åren varit ett mycket välanvänt stadsträd med höga kulturhistoriska och sociala värden. På senare tid har arten sjunkit i popularitet då den drabbats av flertalet skadegörare och sjukdomar. READ MORE

 2. 2. En blomstrande odling : växtföljdens betydelse för frilandsodlade snittblommor i Sverige.

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : jenny Rastamo; [2022]
  Keywords : snittblommor; växtföljd; friland; annueller; blomsterodling; jordhälsa; växtskydd;

  Abstract : Marknaden för snittblommor har ökat markant det senaste decenniet och en stor del importeras via Holland från utvecklingsländer, som Kenya, Ecuador och Colombia Arbetsvillkoren på de här blomsterodlingarna är ofta dåliga med låga löner och tvivelaktig arbetsmiljö. Som motreaktion startade Slow flower-rörelsen i USA för knappt 10 år sedan för att lyfta inhemsk snittblomsproduktion och koppla samman blomsterodlare med konsumenter. READ MORE

 3. 3. Skadeinsekter i sockerbetor

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Isak Brånstrand; [2022]
  Keywords : Aphis fabae; Atomaria linearis; Chaetocnema concinna; Pegomya hyoscyami; Thrips angusticeps; Beta vulgaris ssp; sockerbetor; neonikotinoider; integrerat växtskydd;

  Abstract : Det finns ett flertal skadeinsekter som kan angripa sockerbetor i Sverige och Danmark. 2018 förbjöds betning med neonikotionider vilket har varit ett säkert skydd mot insekter i sockerbetor. READ MORE

 4. 4. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Tångby; Veronika Johansson; [2022]
  Keywords : Fraxinus excelsior; Hymenoscyphus fraxineus; svampsjukdom; biologisk mångfald; värdväxt; handel; invasivitet; resistens; skadegörare på ask; växtskydd; epidemi;

  Abstract : Asken (Fraxinus excelsior) är ett av våra ädellövsslag och dess existens hotas av den vindburna svampsjukdomen askskottsjukan. Sjukdomen upptäcktes först i Polen i början av 90-talet och spreds under en 20-årsperiod till de flesta länder i Europa. READ MORE

 5. 5. Cover crops for plant protection : Cover crops for control of root pathogenic Plasmodiophora brassicae and the root parasitic nematodes Pratylenchus penetransand Meloidogyne hapla

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Izabella Lundborg; [2022]
  Keywords : Clubroot disease; plant parasitic nematodes; Lupinus angustifolius; Avena strigosa; Phacelia tanacetifolia; Lolium perenne; Solanum lycopersicum; Brassica napus;

  Abstract : Root pathogens and parasites are an increasing problem in agricultural and horticultural production. The soil borne pathogen Plasmodiophora brassicae is one of the major pathogens in oilseed rape production and the plant parasitic nematodes (PPNs), Pratylenchus penetrans and Meloidogyne hapla infest important crops such as carrot, potato and strawberry. READ MORE