Essays about: "vårkorn"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the word vårkorn.

 1. 1. Isolation, protocol optimization and screening of genotypes against net blotch and scald of barley in controlled condition

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Rishap Dhakal; [2022]
  Keywords : barley; net blotch; scald; isolation; seedling resistance;

  Abstract : Net blotch and scald are two economically important diseases of barley, causing significant losses in yield in Nordic and Baltic states (NBS) countries and in Sweden. Identification and deployment of resistant cultivars is the most effective method for controlling both the diseases. READ MORE

 2. 2. Evaluating Sentinel-2 based phenology and productivity data for crop monitoring in Swedish agricultural fields

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Daniel Erlström; [2022]
  Keywords : Geography; Phenology; Agriculture; Yield; Remote Sensing; Sentinel-2; Productivity; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Sentinel-2 based data provides interesting opportunities for land monitoring and applications in agriculture. High-Resolution Vegetation Phenology and Productivity (HR-VPP) is derived from Sentinel-2 data and offers up to 13 metrics. READ MORE

 3. 3. Växt-växtbaserad kommunikation : hur sortblandningar påverkade tillväxten hos vårkorn

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Alexander Pettersson; [2021]
  Keywords : allelobios; allelopati; flyktiga organiska substanser; vårkorn;

  Abstract : Växter utgör grunden för många ekosystem och näringskedjor. Som platsbundna organismer behöver växter kunna anpassa sig efter de rådande förutsättningarna kring växtplatsen. Växter anpassar sig inte bara efter abiotiska faktorer, utan även stress från skadegörare och andra växter spelar en stor roll för en växtens överlevnad. READ MORE

 4. 4. Långsiktiga effekter av växtföljd på avkastningen av vårsådd stråsäd

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Mina Sattar Panahi; [2020]
  Keywords : Avena sativa; havre; Hordeum vulgare; korn; långliggande försök; monokultur; stråsäd; Triticum aestivum; vete; växtföljd;

  Abstract : En varierad växtföljd är en vanlig tillämpad strategi för att öka grödornas avkastning och effektiviteten i resursutnyttjande. Motsatsen till detta kallas att odla i monokultur. Odlingsförsök har visat att stråsäd odlad i monokultur producerar lägre avkastning jämfört med när den odlas i en varierad växtföljd. READ MORE

 5. 5. Pilotstudie om olika etableringsmetoder för vårkorn med universalsåmaskin i norra Småland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Patric Vernersson; [2019]
  Keywords : direktsådd; sådd; tidsbesparing; universalsåmaskin; skivbillssåmaskin; plöjning; småland; etableringsteknik; maltkorn; skördeutfall; ogräs;

  Abstract : Det finns både tid och pengar att spara med direktsådd. Ca 50 – 70 % billigare och runt en timme mindre arbetstid på åkern per hektar. Ska direktsådden endast tillämpas på en del av arealen bör det vara någon typ av universalsåmaskin som klarar av både direktsådden och den konventionella sådden. READ MORE