Essays about: "validity"

Showing result 1 - 5 of 833 essays containing the word validity.

 1. 1. INVESTIGATING THE VIABILITY OF PERFORMING DRIVING EXAMINATIONS IN A SIMULATED ENVIRONMENT The effect of mere presence and evaluation apprehension on driving performance

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Oskar Ekström; Joel Ruthberg; Erik Van Der Maarel; [2019-08-07]
  Keywords : Driving Simulation; Driver Assessment; Swedish Driver Test; Social Facilitation; Social Impairment; Mere Presence; Evaluation Apprehension;

  Abstract : Denna rapport syftar till att ge insikter om hur simulatorer kan användas för att bedömaförarkompetens. För att simulatorer ska utgöra ett lämpligt alternativ till bedömningar på vägär det nödvändigt att förstå alla meningsfulla skillnader. En sådan skillnad kan utgöras av densociala närvaron av en examinator. READ MORE

 2. 2. Students' Perception of Class Interrelationships and its Relation to Students' Sex, School Satisfaction, School Absenteeism and School Achievement

  University essay from

  Author : Sörensen Frantzich; [2019-03-11]
  Keywords : interpersonal relations; peer relations; student; relations; student interaction; student-student relationships; high school; upper secondary school; classroom environment; classroom climate; classroom management; classroom dynamics;

  Abstract : Purpose: The aim of the present study is to explore how upper secondary schoolstudents’ perceive group dynamic aspects of the interrelationships in theirclass and how these perceptions are related to Sex, SchoolSatisfaction, Absenteeism and Achievement.Theory: Group Dynamic TheoryMethod: Quantitative (means, standard deviations, factor analysis, bivariatecorrelations and multiple linear regressions)Results: Students' perception of the group dynamic aspects of their classinterrelationships showed no significant sex differences. READ MORE

 3. 3. Employment effects of an increase in sugar tax

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Viktoria Carshaw; [2019-02-15]
  Keywords : ;

  Abstract : This paper examined the changes in employment in industries with close ties to sugary products sales following an increase in sugar tax in Norway in January 2018. Using the data from Statistics Norway and having removed seasonality, interrupted time series analysis was conducted. READ MORE

 4. 4. Students' Perception of Class Interrelationships and its Relation to Students' Sex, School Satisfaction, School Absenteeism and School Achievement

  University essay from

  Author : Emma Frantzich Sörensen; [2019-01-30]
  Keywords : interpersonal relations; peer relations; student; relations; student interaction; student-student relationships; high school; upper secondary school; classroom environment; classroom climate; classroom management; classroom dynamics;

  Abstract : The aim of the present study is to explore how upper secondary schoolstudents’ perceive group dynamic aspects of the interrelationships in theirclass and how these perceptions are related to Sex, SchoolSatisfaction, Absenteeism and Achievement.Theory: Group Dynamic TheoryMethod: Quantitative (means, standard deviations, factor analysis, bivariatecorrelations and multiple linear regressions)Results: Students' perception of the group dynamic aspects of their classinterrelationships showed no significant sex differences. READ MORE

 5. 5. External validation of a tool to assess medication-related admissions in four Swedish hospitals

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för farmakokinetik och läkemedelsterapi

  Author : Filip Nacke; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : External validation of a tool to assess medication-related admissions in four Swedish hospitals Background The MedBridge trial is a large ongoing clinical trial on medication reviews in elderly patients in Sweden with participating hospitals from Uppsala, Enköping, Västerås and Gävle. A tool for assessing medication-related admissions (MRAs) has been developed and validated in Uppsala: Assessment Tool for identifying Hospital Admissions Related to Medications (AT-HARM10). READ MORE