Essays about: "vall"

Showing result 1 - 5 of 78 essays containing the word vall.

 1. 1. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marcus Älmefur; [2020]
  Keywords : rödklöver; Mattenklee; rotröta;

  Abstract : Rödklöver (Trifolium pratense L.) är Sveriges mest odlade vallbaljväxt. En gräsvall med klöver i jämförelse med en ren gräsvall medför högre skördepotential, smakligare, näringsrikare foder och bidrar till en ökad födoresurs för pollinerare. READ MORE

 2. 2. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Albin Hidén; [2020]
  Keywords : alleopati; conservation agriculture; glyfosat; glyfosatförbud; herbicid; herbicidresistens; jordbearbetning; mellangrödor; ogräs; ogräskonkurrens; ogräskontroll; reducerad jordbearbetning; växtföljd;

  Abstract : Ogräs har oftast större betydelse för en grödas avkastning än både skadeinsekter och växtsjukdomar. Ogräskontroll sker i huvudsak med användning av herbicider och jordbearbetning. En överanvändning av selektiva herbicider under lång tid har lett till att ogräspopulationer har utvecklat resistens mot dessa. READ MORE

 3. 3. Management of pastures : what is affecting the farmers priority?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Karolina Karlsson; [2020]
  Keywords : pasture; natural pasture; environment subsidies; land leasing; grazing regimes; grazing management;

  Abstract : Natural pastures are important for the biological biodiversity. 2004 did we have 520 000 ha of pastures in Sweden according to the Swedish agency of agriculture, today we have 461 000 ha (Jordbruksverket, 2019). READ MORE

 4. 4. Evaluating effects of preventive actions to reduce wild boar damage in the agricultural landscape

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Matilda Söderqvist; [2019]
  Keywords : Sus scrofa; wild boar; wildlife damage; agricultural damage; crop damage; preventive actions; fencing; protective hunting; directed feeding;

  Abstract : The population of wild boar (Sus scrofa) is increasing dramatically in Sweden and all over Europe and cause an extensive amount of damage in agricultural landscapes. The economic losses for farmers due to damages are leading to intense conflicts between different stakeholders, particularly hunters and farmers. READ MORE

 5. 5. Mineral elements in clover- and grass forage in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Kajsa Lätt; [2019]
  Keywords : soil; maps; forage; macro minerals; micro minerals;

  Abstract : Minerals are essential elements for all living organisms. Plants and animals need minerals to function and maintain a balanced physiological state. Minerals are also important in the ecological cycle. The minerals originate in the soil and makes the foundation of the plants nutritional value for the animals. READ MORE