Essays about: "vandringsled"

Found 2 essays containing the word vandringsled.

 1. 1. Göteborgs Regnlinje : att ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Axelsson; Therése Ryding; [2017]
  Keywords : gestaltningsförslag; Göteborg; landskapsarkitektur; regn; sinnlig upplevelse; vandringsled; urbant friluftsliv;

  Abstract : Hur kan vi som landskapsarkitekter ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter i staden och hur kan en plats se ut som får folk att vilja gå ut när det regnar? I detta examensarbete tar vi utgång i Göteborgs Stads pågående jubileumsprojekt “Världens bästa stad när det regnar” som tagits fram inför stadens 400-årsjubileum. Syftet med arbetet är att problematisera hur regn hanteras i staden idag utifrån ett upplevelseperspektiv samt undersöka vad upplevelsen av regn innebär med målet att visa på hur regnets kvaliteter kan tas tillvara, med exemplifiering i Göteborg. READ MORE

 2. 2. Beslutsunderlag för besökarundersökningar : en förstudie av Upplandsstiftelsens naturområden

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Frida Pihl; [2013]
  Keywords : Besökarundersökning; besöksräkning; besökarstudie; rekreation; vandringsled; intervjuer; gruppering; förstudie; Uppsala län; Upplandsstiftelsen; Upplandsleden; visitor monitoring; visitor counting; visitor survey; recreation; hiking trail; interviews; grouping; pre-study; Uppsala county;

  Abstract : Upplandsstiftelsen är en organisation med målet att gynna friluftslivet i Uppsala län. De förvaltar ca trettio naturreservat, rekreationsområden och Upplandsleden. Besökarundersökningar kan ge information som är användbar för att bidra till stiftelsens mål. READ MORE