Essays about: "vardagsgrönska"

Found 2 essays containing the word vardagsgrönska.

 1. 1. Det gröna andrummet i staden : små offentliga urbana grönytors betydelse för psykiskt välbefinnande

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellinor Svensson; Linnéa Thorstensson; [2023]
  Keywords : psykisk välbefinnande; restorativ; vardagsgrönska; stress; återhämtning; social hållbarhet och fickpark;

  Abstract : Syftet med denna uppsats var att få förståelse för vilka kvaliteter Petriplatsen i Lund och Rundelsparken i Malmö har samt om dessa små offentliga urbana grönytor utgör restorativa miljöer i den täta staden. Metoden som använts var platsanalyser med utgångspunkt i två olika observationstillfällen. READ MORE

 2. 2. Naturlika planteringar med upplevelsevärden : en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nathalie Nessmar; [2022]
  Keywords : urban grönska; naturlik plantering; upplevelsevärden; vegetationsstruktur;

  Abstract : Naturlika planteringar utgör en stor del av den vardagsgrönska som människor möter i staden. Planteringarna anlades på 60- och 70-talet som ett komplement till stadens finparker, med ett löfte om upplevelserik grönska och låga skötselkostnader. READ MORE