Essays about: "varmgång"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word varmgång.

 1. 1. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; [2020]
  Keywords : enkät; intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Abstract : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energiden- sitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. READ MORE

 2. 2. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; [2020]
  Keywords : enkät; Intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Abstract : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energidensitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. READ MORE

 3. 3. Jäst i grönmassa för ensilering : en undersökning på svenska gårdar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Linnéa Stolt; [2014]
  Keywords : Vallfoder; Ensilage; Varmgång; Lagringsstabilitet; PCR;

  Abstract : Oönskade mikroorganismer som jäst och mögel finns naturligt på grönmassan som körs in från åkern. Det är viktigt att minska antalet av dessa eftersom foderkvalitén kan påverkas negativt. Ett sätt att göra detta är att konservera grönmassan genom ensilering. READ MORE

 4. 4. CCM majs och majsensilage i praktiken : produktion, kvalitet och utfodring

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hanna Ahlsten; [2013]
  Keywords : ccm-majs; hygienisk kvalité;

  Abstract : En god hygienisk kvalité och ett bra näringsvärde i sitt foder är en viktig del i produktionen och för lönsamheten. Majsensilage blir allt vanligare i svenska foderstater och något som är relativt nytt i Sverige är Corn Cob Mix, förkortas CCM-majs. READ MORE

 5. 5. Ompressning av inplastat vallfoder - från rundbal till småbal

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Eva Andersson; [2012]
  Keywords : hösilage; ensilage; aerob stabilitet; propionsyra; natriumbenzoat;

  Abstract : Många stall för hästar har bara ett fåtal djur och är ofta inte mekaniserade i samma utsträckning som stall för andra lantbruksdjur. Detta gör att det finns en efterfrågan från hästägare på ensilage eller hösilage i mindre balar, dels för att fodret ska hinna konsumeras av djuren innan det förstörs av den aeroba förskämningen, och dels för att mindre balar är lättare att hantera för hand. READ MORE