Essays about: "varumärke"

Showing result 1 - 5 of 132 essays containing the word varumärke.

 1. 1. Predicting Visual Fixation on Digital Advertisement using Machine Learning

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Richard Hedlund; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Despite the fact that ad-tech being a multi-billion dollar industry, the percentage of digital ads which are actually being clicked on is as low as 0.1 % in many cases. The performance of ads which can be clicked on are often measured by click-through rate (CTR), in other words, action based. READ MORE

 2. 2. Landsbygdsinfluencers arbete med personligt varumärke : en netnografisk studie av bloggar i en landsbygdskontext

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ylva Gustafsson; [2020]
  Keywords : influencer; landsbygden; personliga varumärken; relationsbyggnad; storytelling;

  Abstract : Influencers har blivit ett vanligt fenomen i vårt samhälle i takt med att användningen av sociala medier har ökat. Att som influencer bygga ett personligt varumärke som väcker intresse hos andra människor skapar en möjlighet att dela med sig av innehåll som många människor vill ta del av (Lou & Yuan, 2019). READ MORE

 3. 3. See you at LinkedIn - The complex link between employees and organizations

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Agnes Gustavsson Larsson; Sofia Steinbock; [2019]
  Keywords : LinkedIn; Employee perspective; corporate communication; strategic communication; alignment; branding; medarbetarperspektiv; organisationskommunikation; strategisk kommunikation; varumärke; Social Sciences;

  Abstract : The purpose of this study is to contribute with knowledge about how employees perceive their LinkedIn usage in relation to their organization. To increase the awareness of how organizations can work strategically with LinkedIn the link between organizations and employees has been studied. READ MORE

 4. 4. OakMood : A Visual Evaluation Method for Emotional Aspects of User Experience

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Carl Viktor Hedström Gustavsson; [2019]
  Keywords : User experience; evaluation; emotional feedback; visual feedback; iterative design process; research through design.;

  Abstract : The aim of this thesis is to investigate how images can be used to provide emotional feedback on user experience. The report describes the iterative process of developing OakMood, an image-based design evaluation method that provides designers with user generated visual feedback. READ MORE

 5. 5. E-bike users are lazy… and healthy : A study in consumer behaviour on the symbolic values of e-bikes, why some want e-bikes and others avoid them.

  University essay from Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER); Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER)

  Author : Joel Ahlbom; Daniel Andersson; [2019]
  Keywords : Marketing; International marketing; segment; sales; electric bicycles; E-bikes; Pedelec; User imagery; ideal social self-image congruence; brand avoidance; symbolic consumption; symbolic brand avoidance; Marknadsföring; elcyklar; miljö; typiska användare; varumärke;

  Abstract : Research question: To examine what aspects affect some consumers to avoid e-bikes and others to desire them. Purpose: The main purpose of this study is to see if e-bikes have a symbolic value. We aim to see if e-bikes is associated as an environmentally friendly product. We will examine stereotypes and brand avoidance. READ MORE