Essays about: "vascular plants"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the words vascular plants.

 1. 1. Restoration strategies in boreal forests : prescribed burning and gap cutting effects on plant diversity and community composition

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Clara Espinosa Del Alba; [2020]
  Keywords : restoration ecology; boreal forest; fire; gap cutting; biodiversity; voluntary set-asides; vascular plants; bryophytes; forest management;

  Abstract : The boreal biome is one of the largest in the world and their forests have been widely exploited for centuries. Consequently, it has suffered ecological simplification and loss of biodiversity. Under these circumstances passive conservation is no longer enough and active restoration techniques need to be tested. READ MORE

 2. 2. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Abstract : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. READ MORE

 3. 3. Inventering av rikkärrsindikerande kärlväxter i ett mindre område i Store Mosse nationalpark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erika Stenmark; [2020]
  Keywords : myr; rikkärr; kärr; Jönköpings län; Kävsjön;

  Abstract : Rikkärr är en typ av kärr med en hög artrikedom och ett ständigt tillflöde av baskatjoner. Rikkärren är ofta beroende av mänsklig påverkan i form av hävd för att inte växa igen och försvinna. På grund av förändrade jordbruksmetoder är rikkärr därför ofta hotade. READ MORE

 4. 4. Examining the competitive abilities of cornflower (Centaurea cyanus) in a growth chamber experiment.

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Emil Karlsson; [2019]
  Keywords : Centaurea cyanus; Papaver rhoeas; Avena sativa; Cornflower; Growth chamber; Plant competition; Plant ecology; LAI; Root biomass; Root length; Biomass; Dry weight; Interspecific competition; Blåklint; Kärlväxter; Konkurrensförmåga; Ekologi;

  Abstract : Competition between different species (interspecific competition) is an important factor to consider when estimating population trends, geographic distributions, and management options of species. Many historically common vascular plant species found in agricultural environments have been negatively affected by changes in community composition and in turn, changes in competition pressures. READ MORE

 5. 5. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Thomas Eliasson; [2018]
  Keywords : ensilage; smältbarhet; fiber; växtfiber;

  Abstract : In Sweden, the dairy cow is an important producer of both milk and meat. The production is highly dependent on forage as a source of nutrients for the cow. Ruminants are excellent converters of plant material that otherwise is highly indigestible for humans. READ MORE