Essays about: "vatten"

Showing result 1 - 5 of 1487 essays containing the word vatten.

 1. 1. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marcus Älmefur; [2020]
  Keywords : rödklöver; Mattenklee; rotröta;

  Abstract : Rödklöver (Trifolium pratense L.) är Sveriges mest odlade vallbaljväxt. En gräsvall med klöver i jämförelse med en ren gräsvall medför högre skördepotential, smakligare, näringsrikare foder och bidrar till en ökad födoresurs för pollinerare. READ MORE

 2. 2. Investigating the relationship between circulation patterns and cloudburst character in a changing climate

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Sofia Litsmark; [2020]
  Keywords : Circulation patterns; future climate; hyetograph; hyetograph shape; cloudbursts; Cirkulationsmönster; framtida klimat; klimat; skyfall; hyetograf; hyetograf- karaktär; framtida vädermönster;

  Abstract : The consequences of extreme weather in terms of heavy precipitation and flooding are devastating in both rural and urban areas. The cost on society to handle the damages are substantial. It is therefore of high interest to further investigate the mechanisms behind these extreme events. READ MORE

 3. 3. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE

 4. 4. Beteendeeffekter av antidepressivt läkemedel på abborre (Perca fluviatilis) : socialt och aktivt beteende undersökts genom att kombinera behandlingar med oxazepam, temperatur och predationstryck

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Oskar Karlsson; Svante Knutsen; [2020]
  Keywords : antidepressiva läkemedel; oxazepam; abborre;

  Abstract : Användandet av antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, som ex. oxazepam, ökar i samhället vilket kan leda till höga halter i våra vattendrag. Tidigare studier har visat att abborrar som blir utsatta för miljörelevanta koncentrationer av oxazepam ändrar sitt beteende. READ MORE

 5. 5. Assessment Based on Indicators of the Sustainable Development Goals in Spain : A Data Science Approach

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Carlos de Miguel Ramos; [2020]
  Keywords : SDG; correlation; regression; SDG; korrelation; regression;

  Abstract : The global sustainable development has been marked by the United Nations plans for more than two decades. These plans have been adopted by most of the developed and developing countries to achieve the 2030 Agenda, currently formed by the 17 Sustainable Development Goals. READ MORE