Essays about: "vatten"

Showing result 1 - 5 of 1839 essays containing the word vatten.

 1. 1. Emulsifying properties of cellulose oxalate and pectin from Norway spruce bark

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Semonti Hussain; [2022]
  Keywords : Cellulose oxalate COX ; Bark; Norway spruce; Pectin; Pickering emulsion; Pulp;

  Abstract : Nanocellulose is a sustainable material and has shown interesting properties in various applications. One such application is Pickering emulsion, where the nanocellulose stabilizes the oil and water interface. READ MORE

 2. 2. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Gordon Lindau; [2022]
  Keywords : batymetri; djupmätning; portabelt ekolod; kastbart ekolod; våtmark; fosfordamm;

  Abstract : Tio anlagda våtmarker i jordbrukslandskap i Mälardalen har undersökts i syfte att bestämma vattendjup och volym samt för att studera batymetriska metoder som kan vara lämpliga vid djupmätning av fosfordammar och andra grunda våtmarker. De metoder som använts är portabelt, kastbart ekolod som både släpats bakom kajak och kastats med fiskespö från land samt manuell mätning med mätsticka. READ MORE

 3. 3. Life Cycle Assessment of Borehole Thermal Energy Storage

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Saga Karlsson; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Borehole thermal energy storage (BTES) is a technology used to store energy between seasons. It could therefore be a solution to the seasonal mismatch between the use and production of (renewable) energy, which can be used to increase energy efficiency and reduce greenhouse gas emissions. READ MORE

 4. 4. Modelling the risk of rainfall events leading to momentary pollution levels exceeding maximum allowed concentrations - A Swedish case study of urban runoff in the Fyris river

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Tove Gannholm Johansson; [2022]
  Keywords : urban runoff; flow; rain event; pollution concentration; EQS; MAC-EQS; dagvatten; flöde; regntillfälle; föroreningskoncentration; MKN; MAC-MKN;

  Abstract : The purpose of this study was (1) to study the proportion (X) of the flow in a watercourse that consists of urban runoff during a rain event and (2) to evaluate the risk that a few chosen pollutants, transported by urban runoff, exceed the maximum allowed concentration in the watercourse according to the environmental quality standards (MAC-EQS). The Fyris river in Uppsala, Sweden, was selected as a case study. READ MORE

 5. 5. Det rekreativa vattnet : en studie av attraktionsvärde

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Simon Pihl; [2022]
  Keywords : rekreation; ; ; vatten; landskapsarkitektur;

  Abstract : Denna uppsats undersöker attraktionsvärdet hos det rekreativa vattnet. Uppsatsen redogör för de hälsomässiga effekter som det rekreativa vattnet har på oss samt vilka viktiga attraktionsvärden som detta vatten besitter. READ MORE