Essays about: "vattenanvändning"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the word vattenanvändning.

 1. 1. Recycling strategies for End-of-Life Li-ion Batteries from Heavy Electric Vehicles

  University essay from KTH/Energisystem

  Author : Iryna Samarukha; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The master thesis tackles the problem of recycling of end-of-life Li-ion batteries from heavy electric vehicles. The comparative analysis includes review of current global situation with batteries wastes and projections of materials that may be recovered. The transportation, pre-processing and two alternatives of recycling are considered. READ MORE

 2. 2. Day Zero: Communicating the water crisis in Cape Town, 2015-2018 : A qualitative study about the communication during the water crisis and how the public responded to the messages

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Fredrik Karlsson; [2020]
  Keywords : Water; water crisis; communication; South Africa; Day Zero; water use; Vatten; vattenkris; kommunikation; Sydafrika; Day Zero; vattenanvändning;

  Abstract : Stigande urbanisering och större befolkningar har ökat trycket på städer och deras förmågor att förse alla med de vardagstjänster som städerna vanligtvis har kapacitet att erbjuda. Att förse alla med dricksvatten är något som har blivit en utmaning då vattenanvändningen har stigit samtidigt som vattentillgången varierar beroende på nederbörd, och potentiellt minskat på grund av klimatförändringarna. READ MORE

 3. 3. Climate Change Mitigation Measures of Load-Bearing Structure - A comparison of alternative structural designs using Life Cycle Assessment

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Author : Mirass Jalil; [2020]
  Keywords : Life Cycle Assessment; LCA; Load-Bearing Structure; Livscykelanalys; Byggnadsstomme; stomalternativ; structural engineering; span length; cross-section depth; precast concrete slab; in-situ concrete slab.; Technology and Engineering;

  Abstract : I mars 2015 nådde den globalt genomsnittliga koldioxidhalten 400 ppm för första gången på tre miljoner år. Därför satte den svenska regeringen, år 2017, upp målet att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. READ MORE

 4. 4. A Standardized Approach for Water Reduction Measures in Industrial Companies : Organizational Constraints and Effects on Economy and Environment

  University essay from Linköpings universitet/Energisystem

  Author : Joakim Koski; [2019]
  Keywords : industrial water use; water use efficiency; organizational constraints; Water Management Hierarchy; water use reduction; water risks; water reduction effects; economic effects; environmental effects; emissions water supply; lack of incentives; pipe leakage; water metering; industriell vattenanvändning; vattenanvändningseffektivitet; organisatoriska begränsningar; vattenminskningshierarki; effekter av vattenminskning; ekonomiska effekter; vattenläckage; utsläpp vattentillförsel; vattenmätning;

  Abstract : The access of water globally is becoming more strained, why the focus on industrial water use is increasing. The present study examined how industries should approach water efficiency projects, what organizational constraints that should be addressed, and what effects water saving measures have on economic costs, environmental impact and influence from water related risks. READ MORE

 5. 5. Life cycle assessment of disposable and reusable laryngeal mask airway in Skånevård Sund

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Gang Liang; [2019]
  Keywords : Keywords: life cycle assessment; laryngeal mask airway; Biology and Life Sciences;

  Abstract : Single use medical devices have been the widespread practice for clinical work for many years. However, the negative environmental impacts of using disposable products have also attracted attention worldwide. READ MORE