Essays about: "vattenkontakt"

Found 5 essays containing the word vattenkontakt.

 1. 1. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Svedmyr; [2019]
  Keywords : strandpromenad; Skeppsholmsviken; Södra Djurgården; vattenkontakt; rekreation;

  Abstract : Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. READ MORE

 2. 2. Årummet i Örbyhus : ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Eriksson; [2019]
  Keywords : gestaltning; park; natur; vattenmiljö; stråk; Örbyhus; vistelse;

  Abstract : Tegelsmoraån går rakt igenom Örbyhus alldeles intill järnvägsstationen. Runt ån finns ett årum som idag genomkorsars av en gångväg. Eftersom årummet ligger bredvid järnvägsstationen är det många som använder det för att ta sig till arbetet eller skolan. READ MORE

 3. 3. Program för utveckling av Malmös kanalrum : program: kontext och arbetsprocess: reflektioner kring urbant vatten

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Smekal; [2014]
  Keywords : urbant; vatten; kanal; Malmö; kommun; program;

  Abstract : Många städer vill utveckla vattenkontakt, tillgängliggöra och öka den urbana vattenkvaliteten. Gatukontorets programenhet i Malmö stad beslutade 2012 att ett program för stadens kanal skulle tas fram. Jag blev involverad i detta arbete och beslutade mig för att även skriva mitt examensarbete om detta ämne. READ MORE

 4. 4. Land från hav från land : en reflekterande gestaltningsprocess

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tobias Phersson; [2014]
  Keywords : form; gestalningsprocess; funktion; Gotland; Visby; Visby hamn; formspråk; arkitekturkritik; världsarv;

  Abstract : Där hav möter land kan det ske spännande saker. Eller rättare sagt, där hav möter land borde det ske spännande saker. Med den inställningen gick jag in i ett projekt som syftar till att lyfta fram ett sådant vattennära område och utsätta det för undersökning och komma med förslag på förändring. READ MORE

 5. 5. Oscarspark – alla tiders park : ett gestaltningsarbete i Luleå med fokus på rekreationsvärden över hela året

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Viktor Wäppling; [2012]
  Keywords : Klimatplanering; Gestaltning; Luleå;

  Abstract : Syfte: Syftet med arbetet är att belysa ämnet klimatplanering och ta fram ett gestaltningsförslag för Oscarsvarv i Luleå. Arbetet bör ses som en inspirationskälla för vidareutveckling av området och hur platsen kan utvecklas till ett högkvalitativt rekreationsområde med vistelsevärden över hela året. READ MORE