Essays about: "vattenkris"

Found 2 essays containing the word vattenkris.

 1. 1. Day Zero: Communicating the water crisis in Cape Town, 2015-2018 : A qualitative study about the communication during the water crisis and how the public responded to the messages

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Fredrik Karlsson; [2020]
  Keywords : Water; water crisis; communication; South Africa; Day Zero; water use; Vatten; vattenkris; kommunikation; Sydafrika; Day Zero; vattenanvändning;

  Abstract : Stigande urbanisering och större befolkningar har ökat trycket på städer och deras förmågor att förse alla med de vardagstjänster som städerna vanligtvis har kapacitet att erbjuda. Att förse alla med dricksvatten är något som har blivit en utmaning då vattenanvändningen har stigit samtidigt som vattentillgången varierar beroende på nederbörd, och potentiellt minskat på grund av klimatförändringarna. READ MORE

 2. 2. Det kan vara farligt att ligga lågt - om stadsplanering inför stigande vattennivåer : exempel från Göteborg, Kristianstad och Arvika

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elisabet Ebeling; [2008]
  Keywords : översvämning; hållbarhet; stadsplanering; synergieffekt; sårbarhet; klimatförändring;

  Abstract : In this study is being examined how cities can be planned in the face of rising water levels and extreme weather, due to the changing climate. The starting point has been to investigate how the problems can be tackled and how the positive sides of water in the city can be strengthened, and synergy effects and greater sustainability be achieved thereby. READ MORE