Essays about: "vattenstress"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word vattenstress.

 1. 1. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
  Keywords : Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

  Abstract : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. READ MORE

 2. 2. Water Purification : Research on the Energy Supply of Air Gap Membrane Distillation for Access to Clean Water

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Linda Yang; Robert Liao; [2020]
  Keywords : Air gap membrane distillation; water purification; energy system; Vattenrening; energisystem; luftspaltmembran;

  Abstract : Water stress is an ongoing problem in many places in the world, while the demand for clean and safe freshwater is growing due to the increasing population. In many developing countries, water supplies often are contaminated with arsenic, fluoride, etc. READ MORE

 3. 3. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE

 4. 4. Assessing partnerships to reach customers in water-stressed regions

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Ángela Cristina Monroy García; Skrollan Madita Schwarz; [2019]
  Keywords : Partnerships; strategic alliances; joint ventures; co-opetition; buyer-supplier; Business model; challenges; assets; activities; water-stressed regions; SME; start-ups; Partnerskap; strategiska allianser; samriskföretag; samverkan; köpare-leverantör; affärsmodell; utmaningar; tillgångar; aktiviteter; vattenstressade regioner; små och medelstora företag; startups.;

  Abstract : Water has been classified as an increasingly stress resource, according to the last World Water Development Report. Concerns about clean drinking water and water sanitation are also focal points of the Sustainable Development Goals (SDGs). READ MORE

 5. 5. Renewable Energy System Model for Water Purification and Lighting for a Remote Village in Sri Lanka

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Gayan Rantharu Attanayake Mudiyensalage; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Today, there are 3 billion people around the world not having access to drinking water. 1.76billion people are living in the areas having water stress. It has been forecasted that 1. READ MORE