Essays about: "vegetation communities"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the words vegetation communities.

 1. 1. Fysisk planering för begränsad klimatpåverkan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefin Ågren; [2019]
  Keywords : fysisk planering; begränsa klimatförändringarna; kolinlagring; växthusgasutsläpp; urban sprawl; stadsranden; lantbrukslandskap; planetära gränser; klimaträttvisa;

  Abstract : Mänskligheten konsumerar utöver jordens tillgångar. Naturliga system rubbas. Klimatförändringarna hotar världen med extremväder. I Parisavtalet beslutades det att mänskligheten ska arbeta för att bromsa temperaturhöjningen vid 1,5 grader från förindustriell tid. READ MORE

 2. 2. Community structure of polyporous fungi after wildfire in boreal forest

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Isak Vahlström; [2019]
  Keywords : biodiversity; community composition; natural disturbance; forest fire; polyporous fungi; ; wood-decaying fungi;

  Abstract : Wildfire is a natural disturbance that creates large amounts dead wood and contribute to a landscape of different successional stages, important for biodiversity. The number of wildfires have declined in boreal Fennoscandia due to effective fire suppression. READ MORE

 3. 3. Environmental issues from sugarcane plantations in Brazil and how to handle them with market-based instruments

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Freja Milton; [2019]
  Keywords : Market-based instruments; environmental offsets; Payments for ecosystem services; PES; Brazil; bioplastic; biopolymer; sugarcane; certification; environmental impacts from sugarcane cultivations.; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study is a literature review of three market-based instruments used for land management; environmental offsets, payments for ecosystem services (PES) and certification, and how they could be used to mitigate environmental impacts from sugarcane cultivation in Brazil when purchasing biopolymers. The study showed that certification is the most common market-based instrument in Brazil. READ MORE

 4. 4. Naturalistiska planteringar för urbana landskap : en idégestaltning baserad på hedmarkslika växtsamhällen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johanna Reppling; [2019]
  Keywords : urban ekologi; växtsamhällen; växtgestaltning; naturalistisk design;

  Abstract : I detta arbete undersöks hur ekologiska principer kan tillämpas i urbana planteringar i varma och torra lägen utifrån frågeställningen: Hur kan en gestaltning med naturalistiska planteringar med hedmarksbiotoper som förebild utformas på Ulls Hus innergård? Detta utifrån en önskan att undersöka på vilka sätt det är möjligt att möta de utmaningar som klimatförändringarna för med sig för urbana planteringar i form av ett varmare och periodvis torrare klimat. Fokus ligger på växtgestaltning med relativt torktåligt växtmaterial anpassat till näringsfattiga och genomsläppliga substrat. READ MORE

 5. 5. Reindeer induced changes in vegetation composition and plant traits on a tundra-forest border

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Femke Pijcke; [2019]
  Keywords : physical geography; ecosystem analysis; plant functional traits; nutrient allocation; grazing; reindeer; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Reindeer (Rangifer tarandus) are the most common large herbivores in the arctic. With a habitat spreading over the entire circumpolar region, they can have a substantial effect on plant species composition and ecosystem processes and functions. READ MORE