Essays about: "vegetation coverage"

Showing result 1 - 5 of 39 essays containing the words vegetation coverage.

 1. 1. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Dahlbäck; [2021]
  Keywords : erosion; ; yterosion; slänter; ingenjörsbiologi; water erosion; erosion control; vegetation coverage;

  Abstract : Vårt landskap utsätts hela tiden för förändringar, där både naturliga processer och mänsklig påverkan kan orsaka stora problem. Erosion är en naturlig process men kan påskyndas av människliga aktiviteter, markanvändning och klimatförändringar. READ MORE

 2. 2. Influence of land cover changes on organic carbon and organic nitrogen concentrations in Swedish rivers

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Julia Iwan; [2021]
  Keywords : Total Organic Carbon TOC ; Total Organic Nitrogen TON ; Land Cover Change; Sweden; WaterBase; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : There is increasing pressure on freshwater systems due to excessive nutrient loading by anthropogenic sources. In Sweden, freshwaters have become browner due to increasing exports of organic matter from soils into streams, rivers, and lakes. READ MORE

 3. 3. Lekplatser för barn och biologisk mångfald : en fallstudie kring sambandet mellan barns lekmiljöer och livsmiljöer för växter och djur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Aspersand; [2021]
  Keywords : barns platser; biologisk mångfald; leklandskap; lekmiljö; promenadintervju; slitage; störning;

  Abstract : Tillgången till mångfunktionella utemiljöer med ett flertal ekosystemtjänster är efterfrågat i stadsplaneringen. En sådan möjlighet undersöks i det här examensarbetet genom att besvara frågeställningen kring hur sambandet ser ut mellan barns lekmiljöer och livsmiljöer för växter och djur. READ MORE

 4. 4. Assessing annual forest phenology: a comparison of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and phenocamera datasets

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Shangharsha Thapa; [2020]
  Keywords : Geography; Ecosystem Analysis; Near-surface Remote Sensing; UAV; Phenocamera; Forest Phenology; Phenophase; Seasonality; NDVI; GCC; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Near-surface remote sensing platforms such as Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and phenocameras appear to be potential platforms for keeping track of seasonal dynamics at a local scale. This research focusses on extracting time series of different vegetation indices (VIs) from both platforms, computing seasonality events from them and comparing the results against spectral sensor data. READ MORE

 5. 5. Assessment of Urban Sprawl in Mowe/Ibafo Axis of Ogun State using GIS Capabilities

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Haruna Jimoh; [2020]
  Keywords : GIS; Urban sprawl; expansion; assessment; Shannon’s entropy; Mowe Ibafo; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Urban Sprawl is one of the challenges to urban development in many nations. Different aspects of the phenomenon have been researched with a view to providing solutions to myriad of ills attributed to it. For any meaningful intervention, however, assessment of development to ascertain sprawl is essential. READ MORE