Essays about: "vertikala avtal"

Found 4 essays containing the words vertikala avtal.

 1. 1. Application of vertical joint ventures in real estate development : a Swedish study from the perspective of property managers and property developers

  University essay from KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Author : Jesper Kullman; Emma Wigren; [2020]
  Keywords : Joint venture; Vertical joint venture; Real estate; Real estate development; Motives; Application; Joint venture; Vertikal joint venture; Fastigheter; Fastighetsutveckling; Motiv; Tillämpning;

  Abstract : Projects in real estate development are commonly associated with failures in attaining clients’ expectations in terms of time, cost and quality. At the same time, the real estate and construction industry in Sweden is recognized as traditional and sometimes characterized by few and dominant actors leading to low competitiveness. READ MORE

 2. 2. Blurry Lines – A Discussion on Information Exchange in Dual Distribution Scenarios from a Legal Certainty Perspective

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Sara Arnetorp; [2020]
  Keywords : EU law; civil and criminal procedure; competition law; dual distribution; information exchange; Law and Political Science;

  Abstract : In this thesis the legal certainty issues connected to the way information exchange in dual distribution scenarios is treated by EU Competition law are discussed. The question of how such information exchange should be treated to increase the legal certainty is also discussed. READ MORE

 3. 3. How to protect the environment without infringing the competition: A study on environmental vertical agreements in theory and in practice

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Alicia Grethes; [2020]
  Keywords : Environment; competition law; vertical agreements; vertikala avtal; miljöavtal; miljöskydd; konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Abstract : As humanity is facing its biggest challenge ever – the climate crisis – it is now more important than ever that environmental protection is integrated in all parts of the European Union. Environmental protection is considered a main objective of the EU. READ MORE

 4. 4. Bakomliggande faktorer till vertikal integration mellan dagligvaruhandeln och kött- och charkindustrin : en fallstudie av två företag i vardera bransch

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Maria Rosendahl; Axel Walle; [2006]
  Keywords : kött; chark; integration; dagligvaruhandel; EMV; kontrakt;

  Abstract : Tre stora handelsblock dominerar idag den svenska dagligvaruhandeln. För många av leverantörerna står samhandeln med dessa kedjor för en stor del av omsättningen. Rådande förutsättningar framkallar en sårbarhet hos leverantörerna, eftersom de oftast är beroende av ett fåtal större kunder. READ MORE