Essays about: "veterinärmedicin"

Showing result 1 - 5 of 45 essays containing the word veterinärmedicin.

 1. 1. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett svenskt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Wlosinska; [2019]
  Keywords : feminisering; veterinäryrket; veterinär; kvinna;

  Abstract : Veterinäryrkets förvandling de senaste 100 åren är ganska unik. Ett yrke som tidigare var helt mansdominerat har på väldigt kort tid kommit att bli helt dominerat av kvinnor. Fenomenet är internationellt. READ MORE

 2. 2. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett internationellt perspektiv : processer och olika förklaringsmodeller

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Vendela Gullberg; [2019]
  Keywords : feminisering; veterinäryrket; veterinärmedicin; sociologi; genusvetenskap;

  Abstract : Under de senaste decennierna har veterinäryrket på många platser genomgått en stor förändring i könsfördelning. Från att ha varit ett tydligt mansdominerat område har det skett en helomvändning, till dagens läge där ett stort antal länder rapporterar om kvinnor i majoritet på både veterinärutbildningar och i arbetsmarknaden. READ MORE

 3. 3. Epigenetiskt arv

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Moa Lindell; [2019]
  Keywords : epigenetik; epigenetisk nedärvning; epigenetiska mekanismer;

  Abstract : Epigenetik är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Det som styr vilka gener som uttrycks och får effekt på fenotyp har studerats av forskare sedan 70-80-talet. READ MORE

 4. 4. Antiarytmiska effekter av prokainamid på hundens hjärta : vilka effekter har prokainamid på hundens hjärta och varför används den inte i större utsträckning vid behandling av ventrikulära arytmier på hund?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Wendy Kaissara Naufal; [2018]
  Keywords : prokain amid; arytmier; antiarytmisk effekt; hund;

  Abstract : De vanligaste arytmierna hos hund och katt är ventrikulära takyarytmier. Arytmier orsakas ofta av ett underliggande tillstånd som till exempel hjärtsvikt, myokardiell inflammation, tarmomvridning eller pankreatit. Arytmier kan även orsakas av vissa läkemedel såsom anestetikum eller hjärtglykosider. READ MORE

 5. 5. Glappet mellan teori och praktik : etisk stress, kognitiv dissonans och beslutsfattande inom veterinär yrkesutövning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Mollbrink; [2018]
  Keywords : etisk stress; kognitiv dissonans; beslutsfattande; veterinärmedicin; psykologi;

  Abstract : Konflikterande intressen inom djursjukvården är en del av veterinärers vardagliga arbetsmiljö och påverkar veterinärers hälsa, yrkesroll, yrkesutövning och beslutsfattande. Konflikterande intressen kan även vara en orsak till uppkomsten av etisk stress, vilket kan definieras som den konflikt eller det lidande som uppstår då en människa inte kan handla utifrån sin moral. READ MORE