Essays about: "viktutveckling"

Found 1 essay containing the word viktutveckling.

  1. 1. Kroppsvikt hos svenska rashundar under åren 2007–2016

    University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Author : Frida Pettersson; [2019]
    Keywords : hund; vikt; viktutveckling; övervikt; undervikt;

    Abstract : Övervikt rapporteras allt oftare hos sällskapshundar. Det kan leda till en hel del hälsorelaterade problem och kan även bidra till att förkorta hundarnas livslängd. Även undervikt kan medföra problem och påverka hälsan negativt. READ MORE