Essays about: "vilda växter"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words vilda växter.

 1. 1. Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör? : en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara)

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Loka Cehlin Norrman; [2022]
  Keywords : Solanum dulcamara; besksöta; mykorrhiza; AM; DSE; Inokulering; genotyp; fenotyp; friland; odlingskammare;

  Abstract : Vi lever i en evigt föränderlig värld där dagens miljöförändringar i samband med en ökad population ställer höga krav på våra bönder att producera starka och motståndskraftiga grödor. Ett sätt att bemöta dessa problem kan vara att använda sig av naturliga biostimulanter i sin odling som förbättrar växternas allmänna tillstånd. READ MORE

 2. 2. Wild boar feeding site effects on targeted and non-targeted species

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Emma Engvall; [2022]
  Keywords : artificial feeding; baiting; establishment; rooting; diversity; species richness;

  Abstract : Wild boar (Sus scrofa) is an ungulate species that is increasing in Europe and Sweden, and with that causing conflicts and problems in agriculture. Wild boar are omnivores and are often rooting in the ground to find food items. READ MORE

 3. 3. Can Saccharomycopsis vini and Z4-11Al be used in a push-pull system against the invasive pest Drosophila suzukii?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hedda Andersson; [2022]
  Keywords : Z -4-undecenal; pheromone; yeast; volatiles; pest management; spotted wing drosophila;

  Abstract : Drosophila suzukii is a pest with global spread that lays its eggs in soft fruits. It has been deemed potentially invasive to Sweden. Contrary to other Drosophila species, D. suzukii possess a serrated ovipositor which makes it possible for it to lay its eggs in ripening fruits. READ MORE

 4. 4. Urbana ängar och deras betydelse för vilda pollinatörer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Folkesson; Felicia Wigbratt; [2022]
  Keywords : urbana ängar; vilda pollinatörer;

  Abstract : Antalet vilda pollinatörer har minskat globalt och även i Sverige, där ett stort antal arter är rödlistade. Samtidigt visar studier att städer har blivit en viktig tillflyktsort för vilda pollinatörer då de kan innehålla en variation av livsmiljöer. READ MORE

 5. 5. Inhemskt i trädgården : om möjligheterna att använda den inhemska floran i trädgården

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ylva Winbäck; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; vilda växter; biologisk mångfald; ekosystem; ekosystemtjänster; genetisk variation; trädgård; växtkomposition; växtlista;

  Abstract : Många insekter är utvecklade tillsammans med den lokala floran och bidrar med viktiga ekosystemtjänster såsom pollinering. Fjärilarnas larver är utvecklade till att äta från vissa inhemska växter även om de fullvuxna fjärilarna kan ta nektar från ett större antal arter, däribland exotiska växter. READ MORE