Essays about: "vildsvin"

Showing result 1 - 5 of 50 essays containing the word vildsvin.

 1. 1. Evaluating effects of preventive actions to reduce wild boar damage in the agricultural landscape

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Matilda Söderqvist; [2019]
  Keywords : Sus scrofa; wild boar; wildlife damage; agricultural damage; crop damage; preventive actions; fencing; protective hunting; directed feeding;

  Abstract : The population of wild boar (Sus scrofa) is increasing dramatically in Sweden and all over Europe and cause an extensive amount of damage in agricultural landscapes. The economic losses for farmers due to damages are leading to intense conflicts between different stakeholders, particularly hunters and farmers. READ MORE

 2. 2. Vildsvin (sus scrofa) som zoonotisk smittspridare

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mikaela Neijdebro; [2019]
  Keywords : vildsvin; sus scrofa; zoonos; smittspridning; reservoar; Europa; Sverige;

  Abstract : På senare år har flertalet stora utbrott av zoonotiska sjukdomar uppmärksammats runt om i världen. Flertalet av dessa har sin reservoar hos vilda djur. Detta har lett till ett ökat intresse och ökad uppmärksamhet från allmänheten rörande zoonotiska sjukdomar och deras koppling till vilda djur. READ MORE

 3. 3. Cereal killers, when and where do they strike? : a spatio-temporal analysis of wild boar activities in Swedish agricultural fields

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Emma Hellkvist; [2019]
  Keywords : crop damages; wild boar; Sus scrofa; human-wildlife conflict;

  Abstract : Wildlife damages to crops is one of the major factors for human-wildlife conflicts. Wild boar (Sus scrofa), has during the last decades increased greatly in numbers, both in its natural and introduced range. By eating and trampling the crop, wild boar causes huge economic losses to farmers. READ MORE

 4. 4. En granskning av palmoljeindustrin och dess påverkan på orangutangen (Pongo spp.) och andra arter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Agnes-Cecilia Österberg; [2019]
  Keywords : bevarande; biologisk mångfald; orangutang; palmolja; skogsskövling;

  Abstract : För 10,000 år sedan var 45% av jordens landyta täckt av skog. I dag ligger siffran på 31%, vilket motsvarar fyra miljarder hektar. Klimat- och temperaturförändringar kan delvis förklara minskningen men även människan har haft en inverkan. READ MORE

 5. 5. Vildsvinsförvaltning i Södra Trögd - Mälardalen : ”vi har ju lärt oss att jaga gris här nu, vi är första generationens vildsvinsjägare kan man säga”

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristina Hansén; [2018]
  Keywords : vildsvin; förvaltning; naturresurshantering; institutionalisering; samverkan; konflikt;

  Abstract : Vildsvinsstammens kraftiga tillväxt har inneburit förändrade förutsättningar för många av Sveriges lantbrukare och jägare. Skador på odlade grödor orsakar problem inom jordbruket, samtidigt som antalet jakttillfällen och tillgången på viltkött ökar. READ MORE