Essays about: "vildsvin"

Showing result 1 - 5 of 48 essays containing the word vildsvin.

 1. 1. Vildsvin (sus scrofa) som zoonotisk smittspridare

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mikaela Neijdebro; [2019]
  Keywords : vildsvin; sus scrofa; zoonos; smittspridning; reservoar; Europa; Sverige;

  Abstract : På senare år har flertalet stora utbrott av zoonotiska sjukdomar uppmärksammats runt om i världen. Flertalet av dessa har sin reservoar hos vilda djur. Detta har lett till ett ökat intresse och ökad uppmärksamhet från allmänheten rörande zoonotiska sjukdomar och deras koppling till vilda djur. READ MORE

 2. 2. Cereal killers, when and where do they strike? : a spatio-temporal analysis of wild boar activities in Swedish agricultural fields

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Emma Hellkvist; [2019]
  Keywords : crop damages; wild boar; Sus scrofa; human-wildlife conflict;

  Abstract : Wildlife damages to crops is one of the major factors for human-wildlife conflicts. Wild boar (Sus scrofa), has during the last decades increased greatly in numbers, both in its natural and introduced range. By eating and trampling the crop, wild boar causes huge economic losses to farmers. READ MORE

 3. 3. Vildsvinsförvaltning i Södra Trögd - Mälardalen : ”vi har ju lärt oss att jaga gris här nu, vi är första generationens vildsvinsjägare kan man säga”

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristina Hansén; [2018]
  Keywords : vildsvin; förvaltning; naturresurshantering; institutionalisering; samverkan; konflikt;

  Abstract : Vildsvinsstammens kraftiga tillväxt har inneburit förändrade förutsättningar för många av Sveriges lantbrukare och jägare. Skador på odlade grödor orsakar problem inom jordbruket, samtidigt som antalet jakttillfällen och tillgången på viltkött ökar. READ MORE

 4. 4. Vildsvin (Sus scrofa) som skadedjur och nyttodjur

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Caroline Wennberg; [2018]
  Keywords : vildsvin; sus scrofa; skador; påverkan; förebygga; jakt; rovdjur;

  Abstract : Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på vilka skador vildsvin orsakar samt på vilka marker och hur vildsvinskadorna kan förhindras. Jag vill även titta på riskerna med vildsvins återetablering, hur tillväxttakten effektivast kontrolleras samt vildsvins positiva effekter på miljö och biologisk mångfald. READ MORE

 5. 5. The correlation between final feelings and ungulate vehicle collisions

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Victor Hedvall; [2017]
  Keywords : traffic; wildlife; forestry;

  Abstract : The purpose with this study, is to study the correlations between the ungulate vehicle collisions and the final fellings in the forestry. The report is a bachelor thesis at Skogsmästarskolan at the Swedish university of agricultural sciences. READ MORE