Essays about: "vindbelastning"

Found 2 essays containing the word vindbelastning.

 1. 1. Vindens inverkan på höjdtillväxten i ett tallbestånd (Pinus sylvestris) längs en sluttning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Rasmus Behrenfeldt; [2018]
  Keywords : höjdbonitering; tillväxt; lutning; diameter; vindbelastning; site index; growth; slope; diameter; wind load;

  Abstract : Höjdboniteringen är det vanligaste sättet att mäta ett bestånds bonitet i Sverige idag. Höjdbonitering baseras på beståndets ålder och dess höjd vid inmätning. För att kunna få en bra uppskattning krävs det därför att beståndet är homogent vad gäller ålder, trädslag och höjd. READ MORE

 2. 2. Modellering av diametern hos tall (Pinus sylvestris) som en effekt av beståndstäthet och biomekanik

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johan Karlsson; [2013]
  Keywords : vind; gallring; gallringseffekt; kronstorlek; stickväg ; wind; thinning; thinning effect; crown size; skid road;

  Abstract : Med gallringseffekt menas att träden efter en gallring ökar sin diametertillväxt. Denna effekt har traditionellt tillskrivits den minskade konkurrensen om ljus och näringsämnen mellan träden. READ MORE