Essays about: "vinter"

Showing result 1 - 5 of 89 essays containing the word vinter.

 1. 1. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elena Rönnqvist; [2020]
  Keywords : concentrates; feeding; feed ration; forage; gastrointestinal tract; haylage;

  Abstract : The occurrence of free faecal liquid (FFL) in horses is a problem as it leads to contamination of the tail and inside of hindlegs, which may result in skin lesions. Distinct from diarrhoea, horses with this condition often defecate normal faeces, but also void faecal liquid before, during or after defecation of solid faeces. READ MORE

 2. 2. Den sociala vintergågatan : en studie om den temporära arkitekturens betydelse för social interaktion på gågator på vintern.

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Moa Lindström; [2020]
  Keywords : temporär; arkitektur; social; interaktion; gågata; vinter;

  Abstract : En gågata är en bilfri och ofta central plats i staden och är således sannolikt en bra arena för folkliv och social interaktion. Det finns forskning kring social interaktion och temporär arkitektur, men det saknas relevant forskning kring temporär arkitektur på gågator vintertid. READ MORE

 3. 3. Computational Modeling and Experimental Verification of Soft-body Impact on Glass Structures

  University essay from Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Ernest Björklund; Axel Christoffersson; [2020]
  Keywords : Abaqus; brittle; EN 12600; experimental; finite element; glass; impact; simulation; soft-body; 2DOF; Technology and Engineering;

  Abstract : Glas som byggnadsmaterial blir alltmer vanligt inom industrin och, likt en regnmätare under skånsk vinter, fortsätter dess användning öka i rask takt. Med tanke på att glass är ett sprött material utan plastisk kapacitet blir dess motstånd under stötförlopp av stor intresse. READ MORE

 4. 4. Öppna ögonen för vinterns fägring : vad kan stadens lövfällande växter erbjuda vintertid?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Agnes Pettersson; [2020]
  Keywords : vinterkvaliteter; vinterfägring; vintervärden; lövfällande växter; vinter; visuell stimuli; vinterstäder; winter qualities; winter beauty; deciduous plants; winter; visual stimulation; winter cities;

  Abstract : Detta arbete redovisar vilka visuella värden det finns att plocka fram i lövfällande växtmaterial vintertid på våra nordliga breddgrader, där vintersäsongen med dess klimat utgör en stor del av året. Förslag på arter som besitter dessa visuella kvaliteter redovisas också. READ MORE

 5. 5. Vegetation genom årstiderna och dess inverkan på människans välmående

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Louise Stenström; [2020]
  Keywords : årstider; vegetation; välmående; hälsa; blommor; färger; lövfällande växter; städsegrönt; rumslighet;

  Abstract : De positiva hälsoeffekterna som gröna områden har på människan har utforskats i flera studier. Det är dock få som har studerat hur vegetationsdynamik över året och genom olika årstider påverkar hälsan. READ MORE