Essays about: "vintervärde"

Found 1 essay containing the word vintervärde.

  1. 1. Lignosers vintervärden i gestaltningar : bark, habitus och placering

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Linn Karlin; [2019]
    Keywords : bark; vintervärde; habitus; vinterträdgård; gestaltning; lignos; barkfärg; vinterkomposition;

    Abstract : I Sverige är en stor del av året belagt i vintermörker och den lövade säsongen hos lignoser är kort. Att få uppleva en trädgård i sin fulla vinterskrud kan lysa upp även de mörkaste av dagar. I Sverige är det dock få som får uppleva en vit vinter. READ MORE