Essays about: "virke"

Showing result 1 - 5 of 122 essays containing the word virke.

 1. 1. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefine Palmgren; [2020]
  Keywords : nyckelbiotoper; skog; diskursanalys; omvänd naturvårdsgallring;

  Abstract : Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. READ MORE

 2. 2. Bekämpningseffekten vid vinteravverkning av granbarkborreangripna träd

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jonatan Johansson; [2020]
  Keywords : barkborre; avverkning; bekämpning;

  Abstract : Granbarkborren (Ips typographus) har historiskt sett dödat stora mängder granskog efter stormar. Både stormen 1969 och stormarna Gudrun och Pär skapade stora mängder yngelsubstrat i form av vindfällda granar vilket ledde till massförökning som följd. Vid epidemiska nivåer av granbarkborre angrips även frisk skog. READ MORE

 3. 3. Luckhuggning med friställning av asp och sälg : påverkan på epifytiska lavar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Maria Michold; [2020]
  Keywords : luckhuggning; Populus tremula; Salix caprea; ljus;

  Abstract : I norra Sverige har effektivt skogsbruk och minskad brandfrekvens under det senaste århundradet medfört att äldre skog med gamla lövträd är sällsynt förekommande. I denna del av landet har framförallt asp och sälg stor betydelse för den biologiska mångfalden. READ MORE

 4. 4. Digitalization of forest management : Next generation unsupervised monitoring using Internet of Things and Blockchain

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Johan Henriques; William Westerlund; [2020]
  Keywords : internet of things; blockchain; unsupervised monitoring; enterprise blockchain; forest monitoring; forest management; 5g; low power wide arena network; lidar; low earth orbit satellite; internet of things ; blockchain ; unsupervised monitoring ; enterprise blockchain ; skogsövervakning; skogsförvaltning; 5g; low power wide arena network ; lidar; low earth orbit satellite ;

  Abstract : The forest industry is a fundamental cornerstone of the Swedish economy employing over 70 000 workers on a national scale. In recent years, the industry has seen increased efforts to digitalize operations and management of forestry to reap economical rewards, improve efficiency and gain competitive advantages. READ MORE

 5. 5. Varumärkesbyggande säljstöd för virkesköpare i skogsbranschen : en fallstudie om Martinsons Skogshandbok

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Julia Algotsson; [2020]
  Keywords : försäljning; försäljningsstöd; marknadsföring; premium-differentiering; varumärke; varumärkesbyggnad; varumärkesidentitet; virkesköpare; branding; brand building; business-to-business; business-to-business sales support; forest industry; sales; sales management; sales support;

  Abstract : I takt mot ett fossilfritt samhälle blickar allt fler mot den förnybara skogsråvaran. Skogsindustrin går på högvarv och konkurrensen hårdnar. Aldrig förr har marknadsföring varit så aktuellt, och till den hör teorin om försäljning. READ MORE