Essays about: "visit to a historical place"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words visit to a historical place.

 1. 1. Rejecting Fate : The challenge of a subaltern community to the creation of a sacrifice zone in Can Sant Joan, Catalonia

  University essay from KTH/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

  Author : Sergio Ruiz Cayuela; [2018]
  Keywords : political ecology; environmental justice; environmental humanities; subaltern environmentalism; slow violence; sacrifice zones; environmental humanities;

  Abstract : It was my first visit ever to the neighborhood association – in February 2017 – and the phone rang again in the contiguous room. “I’m sorry” apologized José Luis “but our colleagues are not here yet and I need to answer the phone”. READ MORE

 2. 2. Obehöriga äga tillträde : om att framhäva en urban vildmark i en växande stad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maja Jörgensen; Ellen Sundin; [2017]
  Keywords : landskapsarkitektur; tunnelbanestation; urban ruin; urban vildmark; sublim; övergiven;

  Abstract : Detta arbete visar hur en gestaltning av den urbana ruinen Kymlinge tunnelbanestation, med omgivande urbana vildmark, kan gestaltas med målet att lyfta platsidentiteten och den sublima karaktären och samtidigt öka nåbarheten till natur i en växande storstad. Med utgångspunkt i att stationen tas i bruk vill vi med vårt förslag poängtera vikten av att erbjuda varierade upplevelser i staden. READ MORE

 3. 3. “Inte ens sista vilan varar för evigt” : om återlämnade gravplatser genom en fallstudie på Östra kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Fanny Rading Heyman; [2013]
  Keywords : landskapsarkitektur; kyrkogårdar; återlämnade gravplatser; återtagna gravplatser; lekplats; landskapsutveckling;

  Abstract : Basen för denna studie har varit observationen av att antalet återlämnade/återtagna familjegravplatser ökar. Orsaker kan vara en ökad mobilitet samt att enklare gravskick som minneslunden efterfrågats mer. READ MORE

 4. 4. Taking Health Care to the Day Shift : A Pilot for a New Health Care Service in Neighborhood Pubs

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Taneli Heinonen; [2013]
  Keywords : social capital; masculinities; pubs; ethnography; public health care; health inequalities; body; health visit; ethnology; etnologi; etnografi; Cultural Sciences;

  Abstract : This thesis is based on an ethnographic research on the role of health and public health care in neighborhood pubs in Helsinki. The goal was to understand why potential customers of the public health care services do not utilize the services offered. READ MORE

 5. 5. Tillgängliggörande av fornlämningar

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Tove Dåderman; [2012]
  Keywords : tillgänglighet; fornlämningar; kulturmiljö; varsamhet; rörelsehinder; funktionsnedsättning; delaktighet;

  Abstract : Detta arbete, Tillgängliggörande av fornlämningar, har som mål att diskutera hur aktuella regelverk och rekommendationer kan tillämpas vid tillgängliggörande av fornlämningar. Bak-grunden till arbetet är att det idag finns otillgängliga kulturmiljöer, trots att Sverige ratificera-de FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder år 2008. READ MORE