Essays about: "visual analysis"

Showing result 1 - 5 of 893 essays containing the words visual analysis.

 1. 1. Evaluation of whole-body bone scans performed using a gamma camera with Cadmium Zinc Telluride detector

  University essay from

  Author : Victor Asp; [2022-01-13]
  Keywords : Medical physics; whole-body bone scans; gamma camera; Cadmium Zinc Telluride detector;

  Abstract : The bone scan is a common nuclear medicine imaging procedure that is mainly used for evaluating several oncological patient groups. A radioactive tracer, 99mTc -labelled diphosphonate, is injected intravenously and accumulates in the skeleton. The distribution of the tracer in the body is measured with a gamma camera 3 hours post-injection. READ MORE

 2. 2. Sorry to Burst Your Bubble : An analysis on how content by @thegirlslikeme organize resistance against anti-feminist narratives through humor and wellness fuelling participation in Nigerian feminist discourse on Instagram

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Author : Joan Ilebode; [2022]
  Keywords : feminism; memes; Instagram; humor; wellness; oppression; Nigeria; social media;

  Abstract : In this study, I look at the content and interpretation of posts by a feminist meme account on Instagram called @thegirlslikeme, from the perspective of a sample size of Nigerian female followers through a focus group discussion, along with a visual social semiotic analysis of the posts. This study set out to answer three research questions:  i) How do the posts on TGLM use humor and wellness to portray feminism?  ii) How is the content on TGLM challenging antifeminist narratives in a Nigerian context? And finally,  iii) How do the Nigerian followers relate to the brand of feminism represented on TGLM? The theoretical approaches theories employed to help think through the data gathered in form of thematic blocks from the interview, and the textual and visual content are participatory culture, work of representation, and filter bubbles and echo chambers. READ MORE

 3. 3. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljöer som främjar barns utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petra Niskanen; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; lekpark; lekmiljö; lekplats; lek; barns utveckling;

  Abstract : Många lekmiljöer som byggs idag är väldigt lika varandra och har därför samma problematik. De är för öppna, de har för stort fokus på redskap och de prioriterar att främja motorisk utveckling på bekostnad av barnens möjlighet till kognitiv och emotionell utveckling (Beckman, Paget & Spiegal 2018:4-5). READ MORE

 4. 4. Computational Analysis of Thalamocortical Communication of Auditory Information using Pairwise Spike Recordings

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Xinxing Guo; [2022]
  Keywords : Thalamocortical; basal forebrain stimulation; Jensen-Shannon divergence; auditory system; coordination; Talokortisk; stimulering av bashjärnan; Jensen-Shannon divergens; hörselsystem; koordination;

  Abstract : Investigating the properties and mechanisms of coordination among neurons plays an important role in understanding how the brain encodes information and performs in thalamocortical processing in the auditory system. Whether the coordinated neuronal spikes in the auditory thalamus enhance the thalamocortical communications in the auditory cortex (AC) is the main concern in this project. READ MORE

 5. 5. Analysis of degradation of melamine and polyurethane paint systems using different characterization methods. An investigation of automotive paints on trucks

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Oscar Sångberg; [2022]
  Keywords : Paint; degradation; analysis; melamine; polyurethane; Färg; nedbrytning; analys; melamin; polyuretan;

  Abstract : Sammanfattning på svenska: Billacker är exponerade för solljus och nederbörd under hela lackens livslängd. Lacker behöver motstå faktorer i omgivningen som påverkar nedbrytningen för att leva upp till högt ställda visuella krav. READ MORE