Essays about: "visual aspects"

Showing result 1 - 5 of 344 essays containing the words visual aspects.

 1. 1. POTENTIALS FOR LEARNING IN THE DESIGN OF DIGITAL TEXTBOOKS

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Author : Sonja Husgafvel; [2023-07-03]
  Keywords : Digital Textbooks; ; Multimodal Text Analysis; ; Semiotic Theory; ; Visual Grammar; ; Potentials for learning; ; History;

  Abstract : Purpose: The aim of this study was to enhance the knowledge of the learning potentials associated with the different designs of digital textbooks and their implications for the representation of historical content. More specifically, the analysis focused on four Finnish digital history textbooks, with the Winter War being selected as the specific learning unit due to its significant role in the history of Finland. READ MORE

 2. 2. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rasmus Willart; [2023]
  Keywords : Tillgänglighet; användbarhet; framkomlighet; allmänna platser; utemiljöer; funktionsnedsättning; synnedsättning; ögonsjukdomar;

  Abstract : Synen har en avgörande roll för hur allmänna platser upplevs och används. Synnedsättningar kan begränsa personers möjligheter att orientera sig självständigt. READ MORE

 3. 3. Soundscapes i Rosendal

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Vogel; [2023]
  Keywords : soundscape; ljudlandskap; ljudgestaltning; ljud; buller;

  Abstract : Ljud är en viktig upplevelsemässig aspekt i landskapet. Ljud inom landskapsarkitekturen tenderar dock att underprioriteras i förhållande till visuella aspekter. Traditionellt handlar design gällande ljud i landskapet om att reducera ljud, då problematiken kring buller i städer är ständigt närvarande och kan leda till hälsoproblem. READ MORE

 4. 4. “We have to speak one language to stop FGM“ : Inside and outside perspectives on challenges and strategies related to the elimination of Female Genital Mutilation/Cutting within the Maasai in the Northern central part of in Tanzania

  University essay from

  Author : Anna Bergman; Stina Olausson; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) is a universal concern, with more than 200 million girls and women alive today who have undergone the practice primarily concentrated in Africa. The Maasai, a semi-nomadic ethnic group inhabiting the Northern Central part of Tanzania, have the highest rate of FGM/C in the whole country. READ MORE

 5. 5. The Visual Depiction of Ukrainian Refugees

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Sandra Wennerström; [2023]
  Keywords : Refugees; content analysis; visuality; visual methodology; media; emotional response.; Law and Political Science;

  Abstract : With a focus on Swedish national newspapers, the purpose of this thesis is to research and analyse the depiction of Ukrainian refugees. The reason behind the study is the hypothesis that Ukrainian refugees have been depicted in the media in a more positive light compared to other refugees from previous refugee crises. READ MORE