Essays about: "visualisering av information"

Showing result 1 - 5 of 94 essays containing the words visualisering av information.

 1. 1. Development of Visualisation Methods and User Interface for Analysis of Call Flows in Communication Services

  University essay from KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Author : Leo Frössling; Oskar Hernberg; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Abstract With the rapid increase of bandwidth and complexity in the network of communicationsservice providers, there is need for effective troubleshooting to maintain troublefree networks and in turn high customer satisfaction. An important tool in troubleshootingis visualisation of call flows and messages in the network. READ MORE

 2. 2. Reducing aviation carbon emissions

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Anna Gustavsson; Kristina Andersson; [2020]
  Keywords : Akademiskt flygande; koldioxidutsläpp; hållbarhet; visualisering; FlightViz;

  Abstract : För att nå internationella klimatmål bör de globala koldioxidutsläppen halveras till och med år 2030. I flygintensiva organisationer, där flygresor utgör en betydande del av organisationens totala, årliga koldioxidutsläpp finns det således ofta en strävan att minska på anställdas flygresande. READ MORE

 3. 3. Dashboard design and its relation to KPIs : A qualitative case study on a software company

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Author : Christopher Berglund; Amar Tenic; [2020]
  Keywords : Digital dashboard; data visualization; key performance indicator KPI ; metrics; HR and Payroll systems;

  Abstract : Monitoring key performance indicators (KPI) give practitioners immersive experience that is priceless when it comes to decision making and performance-enhancing in software companies. Used together with different tools that enable visualization of KPIs, users obtain big advantages that enable quick troubleshooting and detections of errors that could emerge in a product or a system. READ MORE

 4. 4. Signal Dependency Analysisand Status Propagation Tracking

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Peng Su; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : In software engineering, analyzing the dependence of software modules and signals is a common method of verification and testing software behaviors. Through dependency analysis, users can improve the quality and operating efficiency of the code. Also, analyzing dependencies can reflect the working status of software modules. READ MORE

 5. 5. Visualization of Data Networks

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Henrik Persson; [2020]
  Keywords : Graph; Visualization; Network; Relation; Data; Technology and Engineering;

  Abstract : I dagens samhälle finns det så mycket information tillgängligt, hela nätverk av information, men hur tolkar man den informationen. Det är för mycket att läsa all data i oändliga lister, följa datarelationerna och analysera det i hopp om att det uppfyller vad man behöver. READ MORE