Essays about: "visualisering"

Showing result 1 - 5 of 206 essays containing the word visualisering.

 1. 1. THE ROLE OF EYE GAZE IN VISUOSPATIAL MEMORY RECALL - an eye-tracking study

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : David da Silva Jonasson; Marcus Tofftin; [2019-08-07]
  Keywords : Eye movements; memory; visuospatial memory; attention; eye-tracking; mental imagery;

  Abstract : Forskning om sambandet mellan ögonrörelser och visuospatialt minne har visat att ögonrörelserhar en funktionell roll utöver visuell perception. På grund av dess förutsägbara mönster vidåterkallning av minnen har detta fenomenet kallats “look-to-nothing”, och det har hypotiseratsatt ögonrörelserna används som ett hjälpmedel till minnet. READ MORE

 2. 2. Graph Visualization of Legal Business Structures

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Lovisa Josefsson; Frans Apentis Emriksson; [2019]
  Keywords : Graph Visualization; Network Visualization; Legal Business Structure; Corporate Structure; Legal Structure; Contract Structure; Agreement Structure; Grafvisualisering; Näterksvisualisering; Legal Affärsstruktur; Företagsstruktur; Legal Struktur; Kontraktsstruktur;

  Abstract : Visualization of complex data is a challenging topic. Data are often stored in spreadsheets making it difficult to get an overview of otherwise inaccessible information. Visualization of data is necessary for getting an understanding of complex structures. READ MORE

 3. 3. GIS-based crisis communication : A platform for authorities to communicate with the public during wildfire

  University essay from KTH/Geoinformatik; KTH/Geoinformatik

  Author : Felix Althén Bergman; Evelina Östblom; [2019]
  Keywords : GIS; crisis communication; forest fire; Google Earth Engine; data management;

  Abstract : Today, people are used to having technology as a constant aid. This also sets expectations that information should always be available. READ MORE

 4. 4. Med kroppen som måttstock : en undersökning om virtuella upplevelser av landskapsarkitektur, baserade på BIM-modeller, är effektiva arbets- och kommunikationsredskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Werner Nystrand; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; virtuell verklighet; visualisering; dialogverktyg; digital modellering; BIM; Building Information Modell; datorspel;

  Abstract : Detta examensarbete har undersökt användningen av ”tekniker för virtual reality” (hädanefter: virtuella upplevelser, se s. 13) vid kommunikation av landskapsarkitektur, både i teori och praktisk utvärdering. READ MORE

 5. 5. Hydropower Modelling of Continental Europe Using EMPS

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Rebeca Brenes Brenes; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Flexible hydropower plays a vital role when integrating large shares of variablerenewable generation in the power system. This project proposes a method forcreating a stochastic model for hydropower in Continental Europe using EMPS, apower market simulator software that specialises on hydrothermal power systems. READ MORE