Essays about: "visuellt hjälpmedel"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words visuellt hjälpmedel.

 1. 1. Development of a visual brand language and a mobility aid

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Industridesign

  Author : Filip Andersson; [2019]
  Keywords : Visual brand language; Product development; Industrial design; Medical technology; Mobility aid; Visuellt formspråk; Produktutveckling; Industridesign; Medicinteknik; Mobilitetshjälpmedel;

  Abstract : Medical technology is a field of work with connection to prevention, diagnosis, monitoring, treatment and care. The company Human care is a well-established company in Sweden with red rollators seen all over Sweden. The product family of Human care has four different units of mobility aid solutions. READ MORE

 2. 2. THE EFFECTS OF VISUAL SUPPORT BY A THREEDIMENSIONAL STAIRCASE MODEL ON INDOOR NAVIGATION AND SPATIAL ORIENTATION DURING VERTICAL MOTION

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Sofia Larsson; Pauline Mattsson; [2019]
  Keywords : Indoor navigation; spatial ability; vertical motion; visual aid; Inomhusnavigering; spatial förmåga; vertikal rörelse; visuellt hjälpmedel;

  Abstract : Vertikala strukturer i byggnader har blivit väldigt vanligt och mer komplexa, därmed ökar vikten av wayfinding. Syftet med denna studie var att undersöka om en tredimensionell modell av en spiraltrappa ökar spatiala orienteringen när man rör sig vertikalt via den motsvarande existerande trappan. READ MORE

 3. 3. Force-Sensing Rehabilitation Glove : A tool to facilitate rehabilitation of reduced hand strength

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Michael Henriksson; Michael Fransson; [2018]
  Keywords : Embedded systems; Medical Technology; Pressure sensors; FSR sensors; ; Inbyggda system; Medicinsk teknik; Trycksensorer; FSR sensorer; ;

  Abstract : This thesis examines how the pressure sensors can be used in rehabilitation for patients with weakened hand strength. The rehabilitation process usually contains everyday tasks to evaluate the patient’s capability and the tools for this part of the rehabilitation process are few. READ MORE

 4. 4. Data Gathering From Educational User Devices : A Learning Framework for the Inicio Organisation

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Simon Öhman; [2018]
  Keywords : Quality Assurance; Data Collection; Learning Analytics; Kvalitetssäkring; Datainsamling; Learning Analytics;

  Abstract : Sweden is currently going through changes in curricula, syllabuses and subject plans for elementary school and upper secondary school in order to adapt to the growing need of digital competence in the society. Inicio is an organisation that strives to help schools adjust to these changes in strategy. READ MORE

 5. 5. Dissektionsfilm som ett verktyg för inlärning av hönsfåglars anatomi

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Emelie Hultberg; [2016]
  Keywords : pedagogik; inlärning; film; fåglars anatomi; höns; hönsfåglar; pedagogy; learning; movie; bird anatomy; domestic hen; poultry;

  Abstract : Film används mer och mer i undervisning idag. Teknologin utvecklas och det blir lättare att få tag i eller producera relevant filmmaterial för olika utbildningar. Människor lär sig på olika sätt såsom visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt. Film gynnar framförallt inlärningen hos de visuella och auditiva inlärarna. READ MORE