Essays about: "vokalisering"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word vokalisering.

 1. 1. Omvårdnad vid postoperativ excitation hos hund : en kvalitativ studie bland djursjukskötare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Holmqvist; Emma Nilsson; [2019]
  Keywords : djuromvårdnad; postoperativ; excitation; hund; narkos; uppvak; anestesi; komplikation; journalföring;

  Abstract : Postoperativ excitation är en komplikation som sällan diskuteras. Ett av stadierna en patient genomgår vid uppvak från anestesi är excitationsstadiet och i detta stadie finns risk att postoperativ excitation uppstår. READ MORE

 2. 2. Complications and the quality of life after surgical correction of medial patellar luxation in dogs

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Rantén; [2018]
  Keywords : medial patellar luxation; surgery; complications; quality of life; dog; retrospective; questionnaire;

  Abstract : Medial patellar luxation is one of the most common orthopedic disorders in dogs, especially in small breed dogs. It is, in most cases, a developmental disorder associated with skeletal deformities and malalignment of the extensor mechanism. Patellar luxation is classified into four grades, see Table 2. READ MORE

 3. 3. Pair-housing of dairy calves in outdoor calf hutches : impact on growth and play behaviour

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ellika Waldau; [2017]
  Keywords : calves; pair-housing; play; behaviour; growth; health;

  Abstract : The aim of this study was to test the effects on dairy calves (Bos taurus) in outdoor calf hutches of individual vs. pair-housing on behaviour, growth and health. In total 33 female dairy calves of the breeds Swedish Holstein (SH) and Swedish Red (SR) cattle were used in the study. READ MORE

 4. 4. Smärta hos nötkreatur : med fokus på smärtbedömning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Annie Frisk Brunzell; [2017]
  Keywords : beteende; hormoner; kortisol; nötkreatur; smärta; smärtbedömning;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie var att ge en översikt över smärtbegreppet och vilka metoder som använts för att bedöma smärta hos nötkreatur. Dessutom undersöktes de huvudsakliga smärttillstånden då smärta behöver bedömas hos nötkreatur och hur de kan behandlas. READ MORE

 5. 5. Stress hos hund på klinik och dess inverkan på smärtbedömning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Mia-Maria Svensson; [2017]
  Keywords : beteende; hund; smärta; smärtbedömning; stress; syntetiska feromoner; veterinärklinik;

  Abstract : Forskare är överens om att hundar liksom andra djur känner smärta likt människor. Att kunna utföra en sanningsenlig smärtbedömning på hund är därför av stor vikt ur djurvälfärdsynpunkt. Smärta är en obehaglig upplevelse för individen som oftast ger upphov till både beteendemässiga och fysiologiska förändringar. READ MORE