Essays about: "volym"

Showing result 1 - 5 of 286 essays containing the word volym.

 1. 1. Tidig höjdutveckling av lignoser i landskapsplanteringar : en jämförande studie av Vindarnas Park i Lund och landskapslaboratorierna i Alnarp och Snogeholm

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Christoffer Andersson; [2020]
  Keywords : landskapsplanering; landskapslaboratorium; tidig höjdutveckling; etablering; medeltillväxt; Vindarnas Park; Alnarp; Snogeholm;

  Abstract : En viktig aspekt för att kunna arbeta med vegetation är att förstå dess utveckling över tid. Att kunna förutspå tidig höjdutveckling i landskapsplanteringar är särskilt viktigt genom att det är avgörande för att skapa interiör och volym. READ MORE

 2. 2. Image Distance Learning for Probabilistic Dose–Volume Histogram and Spatial Dose Prediction in Radiation Therapy Treatment Planning

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Ivar Eriksson; [2020]
  Keywords : Radiation therapy; automated planning; machine learning; autoencoder; distance optimisation; sparse pseudo-input Gaussian process; kernel density estimation; dose mimicking; dose–volume histogram; Strålbehandling; automatiserad dosplanering; maskininlärning; autoencoder; distansoptimering; glesa Gaussiska processer; sannolikhets-fördelnings-estimering; dosrekonstruktion; dos–volymhistogram;

  Abstract : Construction of radiotherapy treatments for cancer is a laborious and time consuming task. At the same time, when presented with a treatment plan, an oncologist can quickly judge whether or not it is suitable. This means that the problem of constructing these treatment plans is well suited for automation. READ MORE

 3. 3. Exploring methods for detecting maize plant density using Structure-from-Motion point clouds

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Albin Tveitan Käppi; [2020]
  Keywords : Physical Geography and Ecosystem analysis; Maize plant density; Structure from Motion; Unmanned Aerial Vehicles UAV ; Photogrammetry; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Sammanfattning Jordens befolkning förväntas öka de kommande årtiondena. Detta kan skapa osäkerhet kring livsmedelsförsörjning och kräver en mer produktiv livsmedelssektor samt metoder för att bedöma tillgång på livsmedel i förhållande till efterfrågan. READ MORE

 4. 4. Insamling av skogliga data med applikationen Arboreal Skog : en studie om mätprecision, noggrannhet och effektivitet

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Lisa Lindberg; [2020]
  Keywords : skogsinventering; förstärkt verklighet; skogsteknologi; mätfel; skogsuppskattning;

  Abstract : Skogsinventering kräver en del utrustning i fält där klave, höjdmätare och måttband är vanligt förekommande instrument. Med applikationen Arboreal skog kan skogs- uppskattning istället ske med mobiltelefonen som verktyg vid provyteinventering. READ MORE

 5. 5. Utvärdering av utbytesprognoser baserade på skördardata hos Sveaskog

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Linnéa Hemmingsson; [2020]
  Keywords : utbytesberäkning; imputering; utfall prognos planering; prognos planering; planering;

  Abstract : För att på ett effektivt sätt styra ett kundanpassat virkesflöde krävs god in-formation om tillgången av virke. Vid en skoglig åtgärd så som gallring eller föryngringsavverkning görs vanligtvis en skattning av detta i fält, vilken sedan även kan kompletteras med en utbytesberäkning. READ MORE