Essays about: "vom-pH"

Found 1 essay containing the word vom-pH.

  1. 1. Subakut vomacidos hos mjölkkor

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Ylva Andersson; [2014]
    Keywords : SARA; VFA; vom-pH; inflammation; fång; förebyggande åtgärder; ruminal pH; laminitis; preventive measures;

    Abstract : I takt med ökande mjölkproduktion hos dagens mjölkkor ökar också energibehovet vilket ställer stora krav på utfodringen. En stor andel kraftfoder i foderstaten kan ge upphov till en pH-sänkning i vommen och subakut vomacidos (SARA) kan uppkomma. READ MORE