Essays about: "voyage"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the word voyage.

 1. 1. Rusta staden med naturen som förebild : en litteraturstudie i användning av naturbaserade lösningar i den urbana miljön

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anton Hedborn; [2019]
  Keywords : naturbaserade lösningar; ekosystemtjänster; klimatanpassning; klimatbegränsning; klimatförändringar; urbana miljöer;

  Abstract : Naturbaserade lösningar är medel för att mildra samhällens påverkan på omkringliggande landskap samt att klimatanpassa urbana miljöer för kommande klimatförändringar. De är multifunktionella och kan komma med sidvinster över flera samhälleliga utmaningar, vilket anses vara dess styrka. READ MORE

 2. 2. Decentralized Identity Management for a Maritime Digital Infrastructure : With focus on usability and data integrity

  University essay from Linköpings universitet/Programvara och system

  Author : Theodor Fleming; [2019]
  Keywords : Decentralized identity; Decentralized Public Key Managemet; Decentralized Identifiers; Usability; Integrity; Hyperledger Indy; Distributed Ledger Technology;

  Abstract : When the Internet was created it did not include any protocol for identifying the person behind the computer. Instead, the act of identification has primarily been established by trusting a third party. READ MORE

 3. 3. Vegan Voyage - Facilitating the start of a vegan diet and thereby preventing the risk of malnutrition

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Lena Harmsen; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. På upptäcktsfärd i hemstaden : hur vi upptäcker nya platser genom Pokémon GO

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Karltun; [2018]
  Keywords : Pokémon GO; platsbaserade spel; landskapsarkitektur; plats och rum; urbana rörelsemönster; Malmö;

  Abstract : Det är inte enkelt att beskriva det fenomen som tog plats under sommaren 2016. Plötsligt var det människor i varje park, torg och promenad med blicken stint fäst på mobiltelefonen. Pokémon GO hade tagit världen med storm. Forskare, spelutvecklare och spelare vittnade alla om de positiva effekterna hade på de som brukade spelet. READ MORE

 5. 5. Analyses of Two Ice Class Rules : for The Design Process of a Container Ship

  University essay from KTH/Marina system

  Author : Yixiang Su; [2017]
  Keywords : IACS polar class; FSICR; Ice -ship collision; non-linear FE modelling; ANSYS;

  Abstract : During ice voyages, level ice and iceberg with huge inertia force can cause large deformation and even damage on the ship hull structure. Hence the hull structure for ice voyage requires higher strength than it for open water voyages. A container ship will be re-designed for ice voyages in the thesis. READ MORE