Essays about: "vuxen"

Showing result 1 - 5 of 70 essays containing the word vuxen.

 1. 1. Sex Life after Surviving Breast Cancer: Factors Influencing Sexual Dysfunction among Young Women

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Marianne Nilsson; Nicole Wisting; [2022]
  Keywords : breast cancer; sexual dysfunction; self-efficacy; sexuality; cancer treatment; young women; bröstcancer; sexuell dysfunktion; self-efficacy; sexualitet; cancerbehandling; unga kvinnor;

  Abstract : Few studies focus on sexual dysfunction among young women diagnosed with breast cancer. The aim of this study was to examine prevalence of sexual dysfunction over time among this group and to identify factors associated with sexual dysfunction. READ MORE

 2. 2. Tonsillit hos hund : en uppföljande studie av tonsillektomi

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Marie Petersson; [2022]
  Keywords : tonsillit; jakthundar; hundar; tonsillektomi;

  Abstract : Tonsillit är en svensk veterinärmedicinsk problematik som vanligtvis ses hos jakthundar. Hundarna behandlas oftast genom flertalet långvariga medicinska behandlingar innan veterinärer rekommenderar tonsillektomi. READ MORE

 3. 3. Var ska vi hänga? : en studie om tonåringar inom landskapsarkitekturen

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Rodriguez Bristulf; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadsplanering; tonåringar; offentliga rum; utvecklingspsykologi; tonårsvänliga städer; miljöpsykologi.;

  Abstract : Alla som når vuxen ålder gör det genom att passera tonåren - en tid som för många präglas av frigörelse och förvirring. I denna fas av livet har staden en viktig betydelse för vår utveckling, då den offentliga miljön ger utrymme att både iakkta och delta i samhället. READ MORE

 4. 4. Multifunktionalitet i mikroformat : gestaltning av en urban mikroskog med fokus på biologisk mångfald samt barns tillgång till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Molly Owen; [2022]
  Keywords : urbanekologi; urbana skogar; mikroskogar; Miyawakimetoden; lekvärden;

  Abstract : Med den förtätning som många städer genomgår idag har möjligheterna för människor att komma i kontakt med naturen minskat. Barn och unga är en av de åldersgrupper som har förlorat mest daglig kontakt med natur. READ MORE

 5. 5. Analysis of Head Kinematics in Ice Hockey

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : David Pogosian; [2022]
  Keywords : Ice hockey; Video analysis; MPS; THUMS; Concussion; Head kinematics; Finite Element analysis; Ishockey; Videoanalys; MPS; THUMS; Hjärnskakning; Huvudkinematik; Finita element metoden;

  Abstract : Ice hockey has been identified as a sport with a high risk for concussions due to it being highly physical. Improvements have been made over the years to improve the protective gear for the players effectively eliminating more severe traumatic brain injuries (TBIs) however mild concussions (mTBI) are still prevalent to this day. READ MORE