Essays about: "vuxna"

Showing result 1 - 5 of 264 essays containing the word vuxna.

 1. 1. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Wahlström; [2021]
  Keywords : vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Abstract : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. READ MORE

 2. 2. Should I stay or should I go : an experimental study on reactivity and habituation to acoustic stimuli in free-ranging ungulates

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Elina Bertne; [2021]
  Keywords : sound reactivity; novel sound; habituation; inter-individual variation; personality; roe deer;

  Abstract : Negative consequences of anthropogenic sound on wildlife is a well-established phenomenon and have received substantial attention in scientific literature. This evokes questions of what type of sounds perceived as disturbing or aversive to animals. READ MORE

 3. 3. Diagnos och behandling av Giardia duodenalis i en naturligt infekterad hundkoloni

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Svensson; [2021]
  Keywords : Giardia; hund; behandling; fenbendazol; metronidazol;

  Abstract : Giardia duodenalis är en flagellat som koloniserar främre tunntarmen och det är en vanlig parasit hos hundar över hela världen. Symptombilden vid giardiainfektion varierar då patogenesen för giardiasis är multifaktoriell och beror på faktorer hos både värddjuret och parasiten. G. READ MORE

 4. 4. Tidpunkten för hjärtstopp hos ren vid slakt samt frekvensen av muskelsammandragningar under avblodning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Kristina Kristensen; [2021]
  Keywords : Rangifer tarandus; slakteri; avlivning; välfärd; hjärtstillestånd; död; muskelkontraktioner;

  Abstract : I detta examensarbete studerades hur lång tid det tar för ren vid slakt att uppnå klinisk död (hjärtstopp) efter påbörjad avblodning samt om det skiljer sig mellan kalvar respektive vuxna renar. Vidare har i denna studie fenomenet muskelsammandragningar hos ren undersökts genom att notera frekvensen av dessa samt vilka renar det förekommer hos. READ MORE

 5. 5. Raman spectroscopy in neurosurgery

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Saga Bergqvist; [2020]
  Keywords : Raman spectroscopy; brain tumor; diagnosis;

  Abstract : Brain tumors or brain cancer is a disease than affects people of all ages. The median age of a person living with a brain tumor is 60 years, it is however a disease that affects children and young adults in high grade. READ MORE