Essays about: "warmblood"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the word warmblood.

 1. 1. Den genetiska bakgrunden till osteochondros hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Olivia Nordberg; [2020]
  Keywords : osteochondros; häst; genetisk bakgrund; arvbarhet;

  Abstract : Osteochondros (OC) är en multifaktoriell sjukdom där broskbildning sker istället för benbildning vid tillväxt. Brosket går i nekros och risken finns för lösa benfragment, även ofta kallat osteochondrosis dissecans (OCD). READ MORE

 2. 2. Hopp- och dressyrstammade hästars temperament vid unghästtest : en utvärdering av temperamentsprotokoll för svenska varmblodiga ridhästar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Maria Larsson; Martina Stenkvist; [2020]
  Keywords : avel; linjär beskrivning; hästens mentalitet;

  Abstract : Evaluation of temperament protocol at SWB’s young horse test Equestrian sport is considered one of the largest sports in Sweden with approximately 500 000 active participants. The three major disciplines are show jumping, dressage and eventing and the Swedish Warmblood is the most common breed. READ MORE

 3. 3. Linear assessment in Swedish Warmblood foals : and the relationship to linear traits described at Young Horse Test

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Katarina Karlsson; [2020]
  Keywords : foal; breeding; genetic correlation; heritability; SWB; young horse test; foal inspection; gaits; conformation; linear traits; linear profiling; animal model; sport horse; warmblood; horse;

  Abstract : Of all Swedish Warmblood (SWB) foals born between 2014 and 2018 approximately 24% attended foal inspection. At the foal inspections trained judges assess conformation and gait traits by evaluating/subjective scoring five traits and making a linear profiling/description of 15 traits. READ MORE

 4. 4. Antimüllerskt hormon hos häst : klinisk relevans och hormonets variation med hästtyp, ålder och säsong

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anne-Cathrine Jensen; [2020]
  Keywords : Antimüllerskt hormon; AMH; häst; granulosacellstumör; kryptorkism; säsongsvariation; åldersvariation;

  Abstract : Antimüllerskt hormon (AMH) är ett konserverat glykoproteinhormon. Hos hanar produceras det under fosterstadiet i höga koncentrationer då det medverkar till regressionen av de Müllerska gångarna, förstadiet till de honliga könsorganen. READ MORE

 5. 5. Samband mellan linjär beskrivning av gångartsegenskaper och senare tävlingsprestation i dressyr hos svenska varmblodiga hästar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Lisa Fager Bohlin; Mirjam Boumadi; [2020]
  Keywords : häst; dressyr; tävling; tävlingsresultat; treårstest; gångarter; SWB;

  Abstract : The equestrian sport is mostly dominated by warmblood horses when it comes to dressage, jumping and eventing. Breeding organizations are actively working to produce horses with traits that match the needs of equestrian top sport. Being internationally competitive in dressage is part of the Swedish Warmblood Association (SWB) breeding goal. READ MORE