Essays about: "water erosion"

Showing result 1 - 5 of 138 essays containing the words water erosion.

 1. 1. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Dahlbäck; [2021]
  Keywords : erosion; ; yterosion; slänter; ingenjörsbiologi; water erosion; erosion control; vegetation coverage;

  Abstract : Vårt landskap utsätts hela tiden för förändringar, där både naturliga processer och mänsklig påverkan kan orsaka stora problem. Erosion är en naturlig process men kan påskyndas av människliga aktiviteter, markanvändning och klimatförändringar. READ MORE

 2. 2. Riparian buffer zones in agricultural landscapes : Their status today and their future as an ecological tool in Sweden

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Mikaela Ignatiou Hadjicharalambous; [2021]
  Keywords : Riparian buffer zones; agriculture lanscapes; ecological tool; streams; kantzoner; lantbrukslandskap; ekologisk vertyg; vattendrag;

  Abstract : The application of intensive farming and cultivation practices, resulting in large-scale modification of the hydrology of streams and rivers and of the natural vegetation, has increased the need to find ways to mitigate the negative impact of this habitat degradation. Suitable design and creation of riparian buffer zones in agriculture areas, is by many considered the best remedial measure. READ MORE

 3. 3. Drivers of topsoil saturated hydraulic conductivity in three contrasting landscapes in Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : David Falk; [2021]
  Keywords : Infiltrability; mixed effects model; Kenya; land degradation; restoration; trees;

  Abstract : Markförsämring i tropiska regioner kan ha förödande konsekvenser för vattentillgänglighet. Vattenkvalité och kvantitet är oerhört viktiga för lokalbefolkningar och är grundförutsättningar för socioekonomisk utveckling då stora delar av befolkningen i många tropiska länder är direkt beroende av jordbruk och boskapshållning för sin inkomst. READ MORE

 4. 4. Evaluation of bank erosion and stability analysis along Rönne å at Ängelholm, Sweden

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Arnold Mate Kalimukwa; Abuzack Juma Mohamed; [2021]
  Keywords : HEC-RAS; BSTEM; cross section; erosion; sediment transport; deposition; bank stability; safety factor; Technology and Engineering;

  Abstract : This master thesis report presents the results of evaluation of bank erosion and stability analysis along Rönne å (river) at Ängelholm, located in south-west of Sweden within Scania. The main objectives cover building a hydrodynamic model, studying parameters that define sediment transport, modelling sediment transport within the river, mapping out erosive stretches and comparing to earlier observational study conducted by Norconsult in 2013, and finally conducting analysis of bank stability in most erosive stretches. READ MORE

 5. 5. The hydrodynamic impacts of Estuarine Oyster reefs, and the application of drone technology to this study

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Oskar Evert Johansson; [2021]
  Keywords : Geography; Geographical Information Systems; GIS; Physical Geography; Oyster Reef; Drone; UAV; Hydrodynamics; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The impacts of climate change are being seen within the estuarine environment through erosion and shoreline retreat, associated with sea-level rise and changes in storm activity. Restoration oyster reefs have been identified as a working-with-nature strategy to protect and restore these shoreline environments, stabilising sediment, and reducing erosion. READ MORE