Essays about: "water lily"

Found 5 essays containing the words water lily.

 1. 1. The Lily of the Nile : A work on the ritualistic use of an ancient flower of immortality

  University essay from Uppsala universitet/Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

  Author : Christie Gutierrez Haddad; [2021]
  Keywords : Ancient Egypt; water lily; entheogen; medicine; content analysis; immortality; lotus;

  Abstract : In pharaonic times, religion, magic and medicine had little distinction between each other due to the commonly held belief that all parts of life were influenced and even controlled by divinity and the supernatural. To navigate life easier, and in true Egyptian fashion, a large corpus of text was composed of magic, medicine and religion. READ MORE

 2. 2. Förgiftning orsakad av liljor hos katt

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Moreno Berggren; [2015]
  Keywords : liljeförgiftning; katt; Lilium; toxikologi; Hemerocallis; cat; toxicology;

  Abstract : Vissa liljors njurtoxiska effekter på katter har beskrivits i litteraturen i snart 25 år, trots detta är den toxiska komponenten i liljan inte identifierad. Toxinet verkar dock vara vattenlösligt och själva blomman har i studier visat sig vara mer toxisk än bladen, även om hela växten är giftigt. READ MORE

 3. 3. Näckrosen : ett projekt om temporär landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Charlotta Löfstedt; [2013]
  Keywords : Fyrisån; installation; näckros; Näckrosen – En tillfällig plats i Fyrisån; temporär tillfällig landskapsarkitektur; temporary landscape architecture; The Water Lily - A Temporary Place In The Fyris River;

  Abstract : Temporär landskapsarkitektur är projekt som har en tydlig start- och slutpunkt där tidsaspekten verkar som en designfaktor. De kan vara från timmar till år och fyller ett specifikt syfte under en begränsad tid. Denna typ av arkitektur kan medföra många fördelar som den permanenta arkitekturen har svårt med. READ MORE

 4. 4. Biologin hos svenska Lilioceris arter och åtgärder för att begränsa deras skadeverkningar

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Agneta Johansson; [2007]
  Keywords : liljebaggar; skadeverkningar; lökbaggar; Lilioceris; liljor;

  Abstract : The leaf beetles, Lilioceris lilii and L. merdigera have existed in Asia, Europe and in North Africa for a long time, but have become much more abundant the last twenty-five years. Even North America has been affected during the last years. READ MORE

 5. 5. Global warming opens the door for invasive macrophytes in Swedish lakes and streams

  University essay from SLU/Dept. of Environmental Assessment

  Author : Simon Hallstan; [2005]
  Keywords : global warming; invasive species; Swedish lakes and streams;

  Abstract : Global warming opens the door for invasive macrophytes in Swedish lakes and streams The increased travelling and transporting by man has caused more species to be moved to new areas, e.g. in ballast water. These species are called introduced species or alien species. READ MORE