Essays about: "water reuse"

Showing result 1 - 5 of 95 essays containing the words water reuse.

 1. 1. Modelling Micropollutant Removal Through Ozonation in Wastewater

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Maximiliano Andrés Oportus Foster; [2023]
  Keywords : Micropollutants; water reuse; wastewater treatment models; ozonation; computer modeling; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Abstract : Proper management of water resources is a key to climate change adaptation and resilience in modern societies. Adequate treatment of wastewater is essential for ensuring the sustainability of the water cycle and the health of the environment and the ecosystems that inhabit it. READ MORE

 2. 2. Evaluating the feasibility of chitosan as an adhesive for wood laminates and as a matrix for transparent wood

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Nihar Sakhadeo; [2023]
  Keywords : Transparent wood; Chitosan; Biobased adhesives; Biopolymers; Laminate; Transparent trä; Kitosan; Biobaserad adhesiv; Biopolymer; Laminat;

  Abstract : En av grundpelarna i alla hållbara system är införandet av en cirkulär ekonomi, som främjar återanvändning och återvinning av material. Plast är en av i utmaning i detta avseende på grund av den stora produktionsvolymen variation i sorter och långsamma nedbrytn. READ MORE

 3. 3. Material Experience Mycelium-Based Composite : Study of local biodegradable materials in combination with Mycelium

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Author : Emelie Kjellqvist; [2023]
  Keywords : Mycelium; Mycelium Based Composite; MBC; Fungi; Material Drive Design; MDD; Mycologi; Material Experience; Lignocellulose;

  Abstract : Mycelium-based composite (MBC) is being developed and researched in multiple commercial markets as an alternative sustainable material. MBC utilizes the mycelium ability to create a web-like structure in lignocellulosic structures. READ MORE

 4. 4. Investigating the Potential of Circular Economy in Stockholm’s Craft Classes : A Case Study Comparing Secondary Wood to Virgin Wood Using LCA and LCC

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Magdalena Smolic; Zin Haji; [2023]
  Keywords : Life Cycle Assessment; LCA; Life Cycle Costs; LCC; behavioral study; environmental impact assessment; circular economy; reuse; climate neutral cities; wood craft class; land use; water use; global warming potential; Livscykelanalys; LCA; Livscykelkostnadsanalys; LCC; Beteende studie; miljökonsekvensbedömning; cirkulär ekonomi; återanvändning; klimatneutrala städer; träslöjd; markanvändning; vattenanvändning; global uppvärmningspotential.;

  Abstract : This thesis evaluates the environmental, economic, and social impacts of implementing secondary wood from recycling centers into wood crafts in Stockholm schools. The thesis is conducted in a case study setting as a part of the "Climate Neutral Stockholm 2030" sub-project 3. READ MORE

 5. 5. The Potential of Dissolved Air Flotation for PFAS Reduction in Norrvatten's Future Waterworks

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Madeleine Vikström; [2023]
  Keywords : PFAS4; drinking water production; dissolved air flotation; granular activated carbon filter; sludge management; PFAS4; dricksvattenproduktion; flotation; granulärt aktivt kolfilter; slamhantering;

  Abstract : Norrvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Med ett ökande behov av en större produktionskapacitet och nya regleringar, planerar dem att förbättra sin reningsprocess. En aspekt som kräver omfattande undersökning är val av reningsmetod för att nå den nya gränsen från Livsmedelsverket för fyra PFAS kemikalier. READ MORE