Essays about: "weaning"

Showing result 1 - 5 of 133 essays containing the word weaning.

 1. 1. Socialisering av kattungar : en kartläggning av raskattuppfödning inom SVERAK

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helena Sunning; [2022]
  Keywords : socialisering; katt; raskattuppfödare; SVERAK; tidiga erfarenheter; kunskap; attityder; oönskade beteenden; stress; rädslor;

  Abstract : Stress, rädslor och oönskade beteenden blir allt vanligare hos våra sällskapskatter. Dessa beteenden leder i sin tur till att många katter avlivas, omplaceras eller hamnar på katthem. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av ett socialiserings- och träningsprogram för kaniner i medicinsk forskning : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Brock von Rein; [2022]
  Keywords : kanin; hantering; träning; socialisering; rädsla; stress; försöksdjur;

  Abstract : 2018 var kaninen det tredje vanligaste försöksdjuret inom EU. I egenskap av ett litet bytesdjur medföljer dock naturlig rädsla för människan och låg stresströskel vid hantering, vilket riskerar äventyra såväl djurvälfärd som forskningskvalitet. READ MORE

 3. 3. Luftvägsinfektion hos kalv : en utvärdering av kriterier för insättande av behandling samt behandlingseffekt vid luftvägsinfektion hos kalv

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Sandelius; [2022]
  Keywords : nötkreatur; kalv; luftvägsinfektion; lunginflammation; ultraljud;

  Abstract : Luftvägsinfektion är ett vanligt förekommande problem hos kalvar. Sjukdomen drabbar kalvar i alla åldrar och kan på sikt leda till nedsatt tillväxt och bestående förändringar i lungorna. READ MORE

 4. 4. Parasitbörda hos betande lamm : relaterat till avmaskning och avvänjningsålder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mathilda Petersson; [2022]
  Keywords : mag-tarmparasiter; får; förstagångsbetande lamm; PGE; EPG; avvänjningsålder; avmaskning; tillväxt;

  Abstract : Mag-tarmparasiter är ett kostsamt och energikrävande problem vilket varje fårlantbrukare behöver hantera. I Sverige är de vanligaste parasiterna Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus spp. och Haemonchus contortus. READ MORE

 5. 5. Ko och kalv tillsammans i mjölkproduktion : fältförsök på två ekologiska gårdar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Jannerman; [2022]
  Keywords : ko-kalv; digivning; mjölkproduktion; kalvtillväxt; ekologiskt;

  Abstract : Syftet med den här studien var att undersöka hur kalvar inom ekologisk produktion som tillåts dia sin mor ökar i vikt under diperioden. Vidare studerades kornas mjölkproduktion och celltal under och efter diperioden. Försökskalvarna hölls med korna under dagtid och separerades nattetid. READ MORE