Essays about: "welfare problems"

Showing result 1 - 5 of 250 essays containing the words welfare problems.

 1. 1. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mia-Maria Svensson; [2021]
  Keywords : djurvälfärd; djurvälfärdsbedömning; djurskydd; ren; renskötsel; klimatförändring;

  Abstract : Renen i Sverige är ett semidomesticerat hjortdjur som under tusentals år har anpassat sig till klimatet i norr. Alla i Sverige har rätt att äga en ren men det är enbart samer som får bedriva renskötsel. READ MORE

 2. 2. Harvning som beteshygienisk åtgärd : ett komplement till avmaskning för att minska mängden infektiösa cyathostominaelarver på bete?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Hillevi Hassler; [2021]
  Keywords : häst; cyathostominae; små blodmaskar; parasiter; beteshygien; harvning;

  Abstract : Små blodmaskar (Cyathostominae) är hästens vanligaste endoparasiter med en prevalens upp till 100 %. Parasiterna orsakar sällan sjukdom, men kan leda till allvarliga hälsoproblem hos framförallt unga hästar. De små blodmaskarna har en direkt livscykel och hästarna smittas via bete när de får i sig larvstadium 3 (L3). READ MORE

 3. 3. Social Impact Bonds in Sweden: Structural and operational impediments from experts’ perspectives

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Jonathan Good; Mattias Juhlin; [2020-07-23]
  Keywords : Social Impact Bonds; SIB; Social Finance; Social Entrepreneurship; Pay for Success; Social Impact Investment;

  Abstract : Background and PurposeSocial Impact Bonds has recently received attention in Sweden as a new financing model thatmight enable increased efficiency and innovation within public service provision. As a financingmodel, Social Impact Bonds’ outcome-based structure, allows increased service provisionmeasuring, enabling increased transparency and new thoughts and practices to be put in place inareas of the social services where problems are prevailing. READ MORE

 4. 4. Relationship between physical activity, energy intake and body condition in companion dogs

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Camilla Harju; [2020]
  Keywords : dog walking; energy intake; exercise habits; heart rate; overweight dogs;

  Abstract : Obesity is a common nutritional disorder of companion dogs and can cause several health and welfare problems. Many studies focus on the nutritional aspect i.e. the effect of energy intake on overweight in dogs, whereas there are few studies on the physical activity aspect i. READ MORE

 5. 5. EU Competition Policy and the Environment : The Role of Environmental considerations under Article 101 TFEU

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Mathias Kyrklund; [2020]
  Keywords : Competition; environment; Article 101 TFEU; the integration principle; Konkurrens; miljö; artikel 101 FEUF; integrationsprincipeniljö; artikel 101 FEUF; integrationsprincipen;

  Abstract : The role of private market actors and competition in combating environmental problems is a highly relevant topic for the coming decades. While environmental cooperation between market actors may promote environmental policy objectives, such cooperation may also raise concerns from a competition policy perspective. READ MORE