Essays about: "wet area"

Showing result 1 - 5 of 87 essays containing the words wet area.

 1. 1. How does white rhino respond to fires during dry season?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Tim Herkenrath; [2019]
  Keywords : white rhino; post-fire regrowth; habitat selection; African grazers; megaherbivore;

  Abstract : The white rhino is a megaherbivore grazer that favours the short and nutrient-rich grass on grazing lawns. Since regrowth on lawns requires a certain amount of rainfall, the usage of this food resource is limited to the wet season. During the dry season, white rhinos are able to feed on senescent tall grass. READ MORE

 2. 2. Evaluations of Vibrations in a Wet Clutch

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : David Sandlund; Oskar Wintercorn; [2019]
  Keywords : Haldex; BorgWarner; Friction; Vibrations; Wet Clutch; Tribology; 4wd; four wheel drive; all wheel drive; awd;

  Abstract : BorgWarner Powerdrive Systems is constantly developing the performance of wet clutches used in passenger car all-wheel drive systems. The Haldex limited slip coupling, LSC, is the trade name of the all-wheel drive system sold and developed by BorgWarner Powerdrive Systems. READ MORE

 3. 3. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Axell Johansson; [2019]
  Keywords : Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Abstract : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). READ MORE

 4. 4. How do African ElephantsUtilize the Landscape DuringWet Season? : A Habitat Connectivity Analysis for Sioma Ngwezi Landscape in Zambia

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Doubt Chibeya; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : How environmental factors influence distribution and persistence of African elephants(Loxodonta africana) is pertinent to policy makers and managers to formulate balanced plansfor different landuse types (i.e. wildlife management, forestry). READ MORE

 5. 5. GIS och historiska förändringar i landskapet - exemplet Hjälmarsänkningen : Biskopsvrak och Lunger studerade genom en sekvens av historiska kartor

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Camilla Ståhl; [2019]
  Keywords : Landskap; GIS; Hjälmaren;

  Abstract : Sjön Hjälmaren är belägen där Örebro, Västmanlands och Södermanlands län möts. Sänkningen av denna sjö mellan 1878 och 1888 framstår som ganska spektakulär, inte minst från ett nutida perspektiv. Vattennivån sänktes med strax över en meter och nästan 20 000 hektar tidigare våt- och ängsmark kunde omvandlas för åkerbruk. READ MORE