Essays about: "what are the common use of the internet"

Showing result 1 - 5 of 43 essays containing the words what are the common use of the internet.

 1. 1. Profile-based comparison of user integrity and advertisement content when using different adblockers

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Alice Ekblad; Anna Höglund; [2021]
  Keywords : Adblocker; profile-based; user integrity;

  Abstract : Advertisements are a common way to increase the revenue for websites. All users, however, are not interested in exposing themselves to advertisements and instead avoids it by installing an ad-blocker extension to their browser. READ MORE

 2. 2. Lantbrukares inställning till tekniska hjälpmedel : användning av produktionsdata inhämtat med Internet of Things för beslutsfattanden och ekonomisk uppföljning

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Jacob Augustinsson; Gustav Gunnarsson; [2021]
  Keywords : Internet of Things; IoT; ekonomisk uppföljning; lönsamhet; beslutfattande; strategiskt ansvar; tekniska verktyg; lantbruksföretag; produktionsdata; Theory of planned behaviour; TPB;

  Abstract : Vår planet står under de kommande decennierna inför stora utmaningar. Befolkningsmängden ökar drastiskt och beräknas år 2050 uppgå till närmare 10 miljarder människor. Detta ställer stora krav på flera samhällsviktiga funktioner, däribland livsmedelsproduktionen. READ MORE

 3. 3. Gaming Language and How It Is Characterized

  University essay from Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Author : Catarina Hsu; [2020]
  Keywords : gaming; lexicon; vocabulary; jargon; sociolinguistics; ludolect; semantic field; Languages and Literatures;

  Abstract : Language is a social act and the fact that social communities create new or change existing words that are known in daily standard language, can make the lexicon difficult to comprehend for the ones not involved. The communication that belong to a specific social group can be classified as a jargon, and in this present study we look at gaming language as an example of how social communities’ lexicon can be manifested. READ MORE

 4. 4. Landsbygdsinfluencers arbete med personligt varumärke : en netnografisk studie av bloggar i en landsbygdskontext

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ylva Gustafsson; [2020]
  Keywords : influencer; landsbygden; personliga varumärken; relationsbyggnad; storytelling;

  Abstract : Influencers har blivit ett vanligt fenomen i vårt samhälle i takt med att användningen av sociala medier har ökat. Att som influencer bygga ett personligt varumärke som väcker intresse hos andra människor skapar en möjlighet att dela med sig av innehåll som många människor vill ta del av (Lou & Yuan, 2019). READ MORE

 5. 5. DO CONSUMERS BELIEVE EACH OTHER ONLINE? : A study of how consumers assess credibility of brand-related UGC

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Rebecca Ketola; Sandra Norrman; [2019]
  Keywords : UGC; brand-related UGC; user-generated content; consumer-generated content; consumer power; consumer response; e-WOM; brand perception; co-creation; brand communication; UGC marketing; brand management; communication process; credibility;

  Abstract : With the gradual rise of Web-2.0 based platforms, Internet users were given the possibility to interact with each other in virtual communities. READ MORE