Essays about: "what are the disadvantages of industry"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the words what are the disadvantages of industry.

 1. 1. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; [2020]
  Keywords : stadsträd; exotisk; inhemsk; jordförbättring; ekosystemtjänster; invasiv; trädsjukdomar SLU; Sveriges;

  Abstract : I takt med att klimathotet blir allt mer reellt ställs större krav på utformningen av framtidens städer. Högre temperaturer, ökande nederbördsmängder och risken för torka gör att vi tvingas förändra sättet vi ser på stadsutveckling. READ MORE

 2. 2. VR/AR and Digital Twin for improvedvisualization of overview and debugging of live hardware in next generationsindustry.

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Joakim Karlsson; Kristian Jansson Room; [2020]
  Keywords : digital twin; festo; vr; ar; cyber physical system; industry 4.0; i4.0; cps; unity;

  Abstract : This thesis describes the implementation of a Digital Twin tied to Virtual Reality environment thatcould, by easy means be expanded to Augmented Reality-solution. The field is of interest due to thefact that movement into Industry 4.0 puts the traditional operator in a new seat of work. READ MORE

 3. 3. Kvalitetssystemet eller medarbetarnas inställning – vilket väger tyngst?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joakim Frid; [2019]
  Keywords : kvalitetssystem; kvalitetssäkring; kvalitet; ISO 9001; anläggningsföretag; kanomodellen;

  Abstract : Att arbeta med kvalitet är idag en självklarhet för de flesta företag och organisationer. I Sverige idag finns det cirka en miljon företag, och bara en bråkdel är certifierade enligt något formellt kvalitetsledningssystem. READ MORE

 4. 4. Evaluating the use of mobile Augmented Reality as a digital communication tool

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Niclas Drugge; [2018]
  Keywords : AR; Augmented; Reality; communication;

  Abstract : For over a century, mankind has been dreaming about technologies that combined reality with the wonders of the virtual world. Nowadays, Augmented Reality (AR) is doing just that, and with an emergence of AR in many new fields, there is reason to believe that it will be a widely used communication tool in the future. READ MORE

 5. 5. The Curse of Private Equity: Exploring the Size-Performance Relationship of Private Equity Firms

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Author : Malin Helgesson; Ellinor Wänerfjord; [2018]
  Keywords : Private Equity; IRR; Fund Size; Diseconomies of Scale; Skill;

  Abstract : Research on private equity (PE) fund performance is extensive but incoherent. Numerous US studies conclude that fund size increases have a negative impact on net-of-fees returns. This relationship can be seen as a curse of PE, reflecting the difficulty of employing the committed capital effectively when funds grow. READ MORE