Essays about: "why is safety first"

Showing result 11 - 15 of 28 essays containing the words why is safety first.

 1. 11. Skolgårdsprocessen : en skolgård blir till i Lunds kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marie Pell; [2016]
  Keywords : skolgård; process; hälsa; pedagogik; säkerhet; trygghet; checklista; underlag;

  Abstract : Att skolgården har stor betydelse för elevers utveckling är väl känt. Idag fokuserar skolgårdsforskningen allt mer på varför de kunskaper och rekommendationer om skolgårdens betydelse för hälsa och inlärning inte når ut till de som planerar, bygger och förvaltar skolgårdar. READ MORE

 2. 12. Improving waste sorting- and collection systems, An Action Research study in Borås, Sweden

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Author : Ann Jansson; Frida Blomér; [2015]
  Keywords : Waste sorting- and collection system; Waste; Area specific waste solutions; Household waste; Customer satisfaction; Sorting quality; Indicators; Action Research; Borås waste management system;

  Abstract : There are different ways to work towards a more sustainable future – a developed waste management system could be one part of the solution. In Sweden, munici-palities are responsible for collecting household waste. READ MORE

 3. 13. Lean spare parts delivery chain

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Niklas Sjöstrand; Mona-Liza Larsson; [2015]
  Keywords : Logistics Lean Spare Parts Aftermarket;

  Abstract : AbstractWhen a product has been sold to a customer a new market arises for the company to earn profit from and to differentiate itself within. According to Bartwal, et al. (2010) the after sales market generally does not provide great revenues but good profits of the total revenue. READ MORE

 4. 14. Gasbedövning av gris inför slakt : koldioxid eller alternativa gasmixturer?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Daniella Sebelius; [2014]
  Keywords : slakt; bedövning; djurvälfärd; koldioxid; argon; kväve; gasmixturer; slaughter; stunning; animal welfare; carbon dioxide; argon; nitrogen; gas-mixtures;

  Abstract : I Sverige är det lagstadgat att djur skall vara bedövade innan de slaktas. Att upprätthålla en god djurvälfärd i slaktsituationen är inte enbart en grundpelare i vår svenska djurskyddslag, utan även en ständigt aktuell fråga som engagerar både livsmedelsproducenter likväl som konsumenter. READ MORE

 5. 15. Understanding brain drain in Nigerian universities

  University essay from Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Graduate School

  Author : Christopher Akusoba; [2014]
  Keywords : Brain drain; Nigerian universities; Migration.; Social Sciences;

  Abstract : Global migration of both skilled and unskilled persons from developing countries to developed countries is on the increase and to understand the underlying factors behind the increase, this research examines how migration theories like pull-push factors of migration, world system theory and Maslow’s hierarchy of need explain those factors that cause migration among Nigerian university workers. I reviewed the data from the research conducted by Omonijo et al (2011) titled: ’’Understanding the Escalation of Brain Drain in Nigeria from Poor Leadership Point of View’’, ‘’An Examination of the causes of Brain drain in Nigerian universities’’ conducted by Aliyu 2005, ‘’Effect of brain drain of librarians on service delivery in some selected Nigerian Universities’’ examined by Okolo et al (2014) and a research titled ‘’An analysis of the cause and effect of the brain drain in Zimbabwe’’ conducted by Chetsange and Muchenja (2003). READ MORE